Servizos educativos

Pais/Nais

Equipo educativo e directivo

Persoal curso 2018-19

Equipo directivo
Directora Anunciación Ferro Fojo
Xefa de estudos Manuela Parada Serantes
Secretario Genaro Veira Taibo
Equipo de profesores
Titores

Educación

Infantil

3 anos A:       Ana Mª Novo Gontad
3 anos B       Blanca Rivas Vieites
4 anos A:         Mª Carmen Boado Sánchez
4 anos B:        Mª Belén Regueira Rodríguez
5 anos A:          Irene Conde Fernández
5 anos B:        Montserrat Brandariz Prego
Titores


Primaria

1º curso A:       Inmaculada Begoña Castro Pérez
1º curso B:       MªLuz Segade Camba
2º curso A:       Celia Ulloa Hermida
2º curso B:       Mª Josefa Plana Galán
Titores


Primaria

3º curso  A:       Mª Carmen Bermúdez Fresco
3º curso B:      Mª José Portero Sotelo         
4º curso A:      Lidia Mª Gómez Boga
4º curso B:      Mª José Pardo Suárez
Titores


Primaria

5º curso A:      Mª Teresa Paz Chas
5º curso B:       Genaro Veira Taibo
6º curso A:       Fco. Javier Castro Silván
6º curso B:        Carme Rodríguez Ventoso
Outros mestres

Apoio Infantil:       Ruth Álvarez Álvarez  e  Mª Elena Cagiao Manso

 Inglés  4º , 5º e 6º de Primaria: Manuela Parada Serantes 

 Inglés Ed. Infantil e 1º, 2º e 3º de Primaria :

  Mª Luz Alonso Díaz

Música e VSC en 1º A e B:

Mª José García Morandeira

 Educación Física en 2º de Primaria:

Celia Ulloa Hermida

 Educación Física  en 1º, 3º,4º , 5º e  6º de Primaria:

Diego Rodríguez Pérez

 Relixión:                                                     

Magdalena Bugía Vázquez

 Orientadora:                                          

Aurora Souto García

 Pedagoxía Terapéutica:            

Mª Dolores Bermúdez Rico , Mª Paloma Rodríguez Carro e Mª Pilar Rosales Ramallo

  Audición e Linguaxe:      

Inés Roel Río

 Atención educativa Ed. Infantil e  Ling. Galega 4º B:

Anunciación Ferro Fojo

 

 Plástica plurilingüe en 1º, 2º , 3º de Primaria e Plástica Seccións Bilingües en 4º de Primaria:

Mª José Portero Sotelo  

Persoal non docente

Conserxe

    Eva Mª Varela Seoane 

Administrativa

Mª José Veiga Lorenzo

Enfermeira

Margarita Rumbo Grela

Coidadora

Juana Mª Rodríguez Abelleira

Coidadora

Mª Carmen Bescos García