R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

Consello escolar

Membros do Consello Escolar

CONSELLO ESCOLAR

CONSELLO ESCOLAR

Equipo Directivo

Manuela Parada Serantes,  presidenta do Consello na súa calidade de directora do centro
Mª Luz Alonso Díaz, como Xefa de Estudios
Genaro Veira Taibo, Secretario do Consello, con voz e sen voto

Representantes dos profesores

Ruth Álvarez Álvarez

Mª Dolores Bermúdez Rico 
 Fco Javier Castro Silván
Mª José Portero Sotelo
Aurora Souto García
Representantes das nais/pais
 Carmen Fraga Naveira
David Moro Armesto 
Carlos Emilio Paz Paz
Mª Luz Sánchez García
Ana Mª Neira Carral (representante da ANPA)
Representante do Concello
Diego Alcantarilla Rei
Representante do persoal laboral

Eva Mª Varela Seoane

 

COMISIÓN ECONÓMICA
Manuela Parada Serantes -Directora-
Fco Javier Castro Silván-mestre-

Genaro Veira Taibo -Secretario-

David Moro Armesto-pai-

 

COMISIÓN DA BIBLIOTECA
Manuela Parada Serantes -Xefa de Estudos-
Ruth Álvarez Álvarez -Mestra-
Carmen Fraga Naveira -Nai-

 

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA
Manuela Parada Serantes - Directora-
Aurora Souto García - Orientadora-

Mª Luz Alonso Díaz -Xefa de Estudos-

Mª José Portero Sotelo-mestra-

Mª Luz Sánchez García -nai-

  • As mestras Mª José Portero Serantes e Aurora Souto García serán as responsables de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.