R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal Código centro: 15032426

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

ANPA

Consello escolar

Membros do Consello Escolar

CONSELLO ESCOLAR

Equipo Directivo

Mª José Portero Sotelo,  presidenta do Consello na súa calidade de Directora do centro
Susana Freire Ellis, como Xefa de Estudos
Genaro Veira Taibo, Secretario do Consello, con voz e sen voto

Representantes do profesorado

Carme Rodríguez Ventoso

Leticia Campos González
 Lidia M. Gómez Boga
Blanca M. Rivas Vieites
Mª Luz Segade Camba
Representantes das nais/pais
David Mateo Martínez
Sara C. Padín Bao
Paula Ares Guerrero
Mª Elena Martínez Sánchez (representante da ANPA)
Representante do Concello
Diego Alcantarilla Rei
Representante do persoal de administración e servizos

Eva Mª Varela Seoane

 

COMISIÓN ECONÓMICA
Mª José Portero Sotelo -Directora-
Blanca M. Rivas Vieites -mestre-

Genaro Veira Taibo -Secretario-

Sara C. Padín Bao -nai-

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA
Mª José Portero Sotelo - Directora-
Aurora Souto García - Orientadora-

Leticia Campos González -mestra-

Mª Luz Segade Camba -mestra-

David Mateo Martínez -pai-

 

  • A mestra Lidia Mª Gómez Boga será a responsable de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.