R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal

XULLO

10.00-13:00

Servizos educativos

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Consello escolar

Membros do Consello Escolar

CONSELLO ESCOLAR

CONSELLO ESCOLAR

Equipo Directivo

Anunciación Ferro Fojo,  presidenta do Consello na súa calidade de directora do centro
Manuela Parada Serantes, como Xefa de Estudios
Genaro Veira Taibo, Secretario do Consello, con voz e sen voto

Representantes dos profesores

Ruth Álvarez Álvarez

Mª Dolores Bermúdez Rico 
 Fco Javier Castro Silván
Mª José Portero Sotelo
Aurora Souto García
Representantes das nais/pais
 Carmen Fraga Naveira
David Moro Armesto 
Carlos Emilio Paz Paz
Mª Luz Sánchez García
Ana Mª Neira Carral (representante da ANPA)
Representante do Concello
Diego Alcantarilla Rei
Representante do persoal laboral

Eva Mª Varela Seoane

 

COMISIÓN ECONÓMICA
Anunciación Ferro Fojo - Directora-
Fco Javier Castro Silván-mestre-
 

Genaro Veira Taibo -Secretario-

David Moro Armesto-pai-

 

COMISIÓN DA BIBLIOTECA
Manuela Parada Serantes -Xefa de Estudos-
Ruth Álvarez Álvarez -Mestra-
Carmen Fraga Naveira -Nai-
 

 

OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA
Anunciación Ferro Fojo - Directora-
Aurora Souto García - Orientadora-

Manuela Parada Serantes -Xefa de Estudos-

Mª José Portero Sotelo-mestra-

Mª Luz Sánchez García -nai-

  • As mestras Mª José Portero Serantes e Aurora Souto García serán as responsables de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.