R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal

Servizos educativos

Pais/Nais

Profesorado

Instalacións

Fotos do noso colexio

Fotos do noso colexio

Entrada principal

Xardín do patio de Educación Infantil

(xunto á entrada principal)

 

Vestíbulo da entrada principal

Vestíbulo secretaría e aulas Educación Infantil

 

Escaleras acceso piso superior

Corredores piso superior

Biblioteca e Mediateca

 

 

 

Sala de usos múltiples ou Aula de cristal 

Servicios alumnado

 

Vistas exteriores do colexio novo