R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal

XULLO

10.00-13:00

Servizos educativos

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Admisión alumnado

ADMISIÓN E MATRÍCULA 2020-2021: NOVOS PRAZOS

Prazo de presentación de solicitudes de admisión: do 11 ao 18 de maio (incluídos) de 2020.

Novos prazos do proceso:

  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
  • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
  • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020
  • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 de xullo de 2020.
  • Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 de xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

(DOG 06/05/2020 páx.19132)