R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal Código centro: 15032426

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

Comedor Escolar

COMEDOR ESCOLAR: DOCUMENTACIÓN

O alumnado usuario do servizo de comedor levará o xoves día 8 para casa a seguinte documentación para traer cuberta de volta, como moi tarde, o martes 13 de setembro:

Información para cubrir o documento "autodeclaración"

Instrución 3/2022

SOLICITUDE COMEDOR CURSO 2022-2023 (ALUMNADO XA MATRICULADO NO CENTRO)

 A Disposición adicional segunda da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013) pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes establece que o alumnado con garantía de permanencia no centro docente que non teña que formalizar matrícula, deberá manifestar á dirección do centro expresamente mediante escrito ao longo do mes de maio de cada ano, que solicita utilizar o servizo complementario de comedor.

Esta solicitude non presupón a concesión de praza de comedor, estando suxeita á normativa disposta.

O funcionamento do comedor estará, en todo caso, supeditado ás disposicións das autoridades educativas e sanitarias.

INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA DA SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN NOS PRAZOS ESTABLECIDOS POLO CENTRO

 

A documentación a presentar figura no impreso de solicitude, que pode recollerse na Secretaría do centro ou descargarse aquí:

 A documentación deberá entregarase coa solicitude no prazo establecido. Se falta algún documento, este podería achegarse antes do 30 de xuño.

 

 

 

HORARIOS SAÍDA DO COMEDOR CURSO 22-23

Horario de saída do comedor con funcionamento de tres quendas:

  • alumnado de E. Infantil, 1º, 2º e 3º de E. Primaria15:00h. ou 15:45h.
  • alumnado de 4º, 5º e 6º de E. Primaria15:45h.

Cada alumno/a indicou previamente a hora de saída na ficha de comedor.