Servizos educativos

Pais/Nais

Comedor Escolar

COMEDOR ESCOLAR

LISTADO ADMITIDOS COMEDOR SETEMBRO 2019 

 

LISTADO USUARIOS COMEDOR CURSO 2019/20 

 

 

  • Ao non dispor o centro de cociña, o servizo de comidas depende da empresa de "catering" SCOLAREST (http://scolarest.es/)

  • No caso de necesidade de dieta especial notificarase á Dirección do centro de 9:00 a 9:30 h.

  • O local do comedor escolar está habilitado na pranta baixa do colexio vello.

  • O servizo de comedor conta neste intre con  261 comensais, que son atendidos por 12 colaboradoras. As colaboradoras responsabilizaranse do coidado dos nenos dende o remate do horario lectivo da mañá -14:30 horas- ata o inicio das actividades extraescolares da xornada da tarde.
  • O material ( mochilas, chaquetas, etc...) deberá estar marcado co seu nome e apelidos.
  • Cando un alumno asista a clase e non se quede ao comedor, deberá presentar un xustificante segundo o modelo entregado polo centro a cada titor/a.  Se un alumno se incorporase tarde ao centro, deberá avisar ao titor para que o inclúa na lista do comedor.
  • SOLICITUDE COMEDOR 2019/2020
  • PRAZOS DE SOLICITUDE