R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal Código centro: 15032426

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

Comedor Escolar

SOLICITUDE COMEDOR CURSO 2022-2023 (ALUMNADO XA MATRICULADO NO CENTRO)

 A Disposición adicional segunda da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013) pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes establece que o alumnado con garantía de permanencia no centro docente que non teña que formalizar matrícula, deberá manifestar á dirección do centro expresamente mediante escrito ao longo do mes de maio de cada ano, que solicita utilizar o servizo complementario de comedor.

Esta solicitude non presupón a concesión de praza de comedor, estando suxeita á normativa disposta.

O funcionamento do comedor estará, en todo caso, supeditado ás disposicións das autoridades educativas e sanitarias.

INSTRUCIÓNS PARA A ENTREGA DA SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN NOS PRAZOS ESTABLECIDOS POLO CENTRO

 

A documentación a presentar figura no impreso de solicitude, que pode recollerse na Secretaría do centro ou descargarse aquí:

 A documentación deberá entregarase coa solicitude no prazo establecido. Se falta algún documento, este podería achegarse antes do 30 de xuño.

 

 

 

HORARIOS SAÍDA DO COMEDOR

Horario de saída do comedor con funcionamento de tres quendas:

  • alumnado de E. Infantil, 1º, 2º e 3º de E. Primaria15:15h. ou 15:45h.
  • alumnado de 4º, 5º e 6º de E. Primaria15:45h.

Cada alumno/a indicou previamente a hora de saída na ficha de comedor.