R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

Comedor Escolar

HORARIOS SAÍDA DO COMEDOR (26/10/2020)

Horario de saída do comedor co funcionamento das tres quendas:

  • alumnado de E. Infantil, 1º, 2º e 4º de E. Primaria15:15h. ou 15:45h.
  • alumnado de 3º, 5º e 6º de E. Primaria: 15:45h.

Cada alumno/a indicou previamente a hora de saída na ficha de comedor.

COMEDOR ESCOLAR 2020-2021: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

AVISO! Na tarde de hoxe luns, 31 de agosto, publicarase un horario para a entrega de documentación de forma presencial os días 1 e 2 de setembro.

HORARIO! Con fin de salvagardar a seguridade de todos/as, a entrega da documentación de forma presencial será, preferentemente, nas seguintes quendas:

HORARIO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

  1 de setembro 2 de setembro
9:00-10:00 1º E. Primaria 4º E. Infantil
10:00-11:00 2º E. Primaria 5º- 6º E. Infantil
11:00-12:00 3º- 4º E. Primaria  
12:00-13:00 5º- 6º E. Primaria  

Non se recollerá máis documentación a partir do mércores, 2 de setembro, ás 13:00 h.

COMEDOR ESCOLAR 2020-2021: DOCUMENTACIÓN E LISTAXES

Información para a entrega de documentación e publicación das listaxes provisional e definitiva para o curso 2020-2021:

COMEDOR ESCOLAR 2019-2020

  • DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.
  • O comedor escolar depende da Consellería de Educación e O.U., sendo a encargada da súa xestión a directora do centro. Para calquera dúbida sobre dito servizo acudirase á directora.
  • Ao non dispor o centro de cociña, o servizo de comidas depende da empresa de "catering" SCOLAREST (http://scolarest.es/)

  • No caso de necesidade de dieta especial notificarase á Dirección do centro de 9:00 a 9:30 h.

  • O local do comedor escolar está habilitado na pranta baixa do colexio vello.

  • O servizo de comedor conta neste intre con  261 comensais, que son atendidos por 12 colaboradoras. As colaboradoras responsabilizaranse do coidado dos nenos dende o remate do horario lectivo da mañá -14:30 horas- ata o inicio das actividades extraescolares da xornada da tarde.
  • O material ( mochilas, chaquetas, etc...) deberá estar marcado co seu nome e apelidos.
  • Cando un alumno asista a clase e non se quede ao comedor, deberá presentar un xustificante segundo o modelo entregado polo centro a cada titor/a.  Se un alumno se incorporase tarde ao centro, deberá avisar ao titor para que o inclúa na lista do comedor.