R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal Código centro: 15032426

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

Impresos

IMPRESOS

Dende a sección Secretaría > Impresos pódense descargar:

  • impresos de uso máis frecuente (xustificación de falta, non asistencia ao comedor, etc.)
  • impresos de inicio de curso (datos do alumno/a, autorizacións para a recollida, etc.)
  • declaración responsable COVID-19 e exemplo de enquisa de autoavaliación.

IMPRESOS

Lista de impresos de uso máis común:

Impresos de principio de curso (para entregar ao titor/a):

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 (para entregar ao titor/a)

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN COVID-19 (non é para entregar: é unha guía para a revisión e identificación de síntomas relacionados coa COVID-19)

CAMBIO RELIXIÓN-VALORES/AT.EDUCATIVA

Prazo para solicitar o cambio de Relixión a Valores Sociais e Cívicos (EP)/ Atención Educativa (EI) ou viceversa: ata o 17 de setembro, na Secretaría do centro. 

Solicitude cambio Relixión/VSC-At.Ed.