R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal Código centro: 15032426

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

Videoconferencias Webex

FERRAMENTA DE VIDEOCONFERENCIA EDUXUNTA WEBEX

Plataforma que permite a realización de videoconferencias para titorías ou clases en momentos de non presencialidade.

Acceso ao servizo:

https://eduxunta.webex.com

No seguinte vídeo indícanse as instrucións para conectarse a unha videoconferencia: