MATRÍCULA 2020-2021

PRAZO MATRÍCULA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN CURSO 2020/2021

O PRAZO DE MATRÍCULA PARA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN ABRANGUE DENDE O 1 AO 10 DE XULLO

Deberán cubrir o impreso de formalización e a enquisa sobre a lingua materna e adxuntar a seguinte documentación:

-Dúas fotos tamaño carnet.

-Certificado médico de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa.

-Fotocopia da tarxeta sanitaria.

                      IMPRESO DE MATRÍCULA                                         IMPRESO LINGUA MATERNA               

 

 

 

 

 

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE E COMEDOR

IMPRESO SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 2020/2021

 

 

Distribuir contido