Documentos

PAGO SERVIZO COMEDOR ESCOLAR

PAGO SERVIZO COMEDOR ESCOLAR

( categories: )

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, o próximo 1 de febreiro inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición.

Documentación que deben entregar no Centro:

  • impreso de solicitude
  • 2 fotografías tamaño carné
  • Fotocopia do Libro de familia onde apareza inscrito o alumno/a
  • Fotocopia do DNI do pai e da nai.

Formularios de solicitudes

http://www.edu.xunta.es/portal/node/18048

( categories: )
Distribuir contido