Skip to Content

AULA VIRTUAL

BIBLIOTECA E EDLG

Admisión alumnado

ADMISIÓN 2021-2022

INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

PARA O CURSO 2021/22

 Normativa: Orde do 18 de decembro pola que se modifica a orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15 de marzo de 2013) modificado pola Orde de 25 de xaneiro de 2017.

 1) DO 11 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO: ábrese o prazo de reserva para o alumnado que pretenda continuar os seus estudos no centro de adscrición IES Johan Carballeira para o curso 2021/22.

A documentación que deberá entregar na secretaría do CEIP Plurilingüe A Pedra, desde o día 11 de xaneiro ao 8 de febreiro é a seguinte:

1. Impreso de reserva (ED550A) que será facilitado gratuitamente no centro e virá asinado por ambos proxenitores sempre que sexa posible.

2. Fotocopia do DNI do alumno/a (os que non o teñan, fotocopia do libro de familia)

Tamén se pode cumprimentar a solicitude de praza a través da aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/, presentando a solicitude alí creada nunha destas tres opcións:

  1. Na secretaría do CEIP Plurilingüe a Pedra, ou 
  2. no Rexistro da Xunta, ou
  3. na Sede Electrónica (para o que se precisará da Chave365 ou certificado dixital)

Con esta ferramenta as familias poden cumprimentar as solicitudes de reserva de praza, presentar a solicitude de forma electrónica, así como consultar o seu estado de tramitación.

O alumnado que teña previsto ir a un centro distinto, debe presentar a solicitude de admisión (ED550B) directamente nese centro ou na aplicación informática, no prazo de admisión de novo alumnado (do 1 ao 22 de marzo).

 2) POSTOS ESCOLARES 2021:

CURSO PRAZAS
4º INFANTIL (3 anos)              44+6NEAE
5º INFANTIL (4anos) 20
6º INFANTIL (5 anos) 8
1º PRIMARIA 18
2º PRIMARIA 24
3º PRIMARIA 14
4º PRIMARIA 2
5º PRIMARIA 5
6º PRIMARIA 1

 

  3) DO 1 AO 22 DE MARZO: Ábrese o prazo para presentar a admisión do alumnado para o curso 2021/2022.

Podedes atopar o formulario normalizado (ED55OB), na sede electrónica da Xunta de Galicia e na aplicación "admisiónalumnado"

Dadas as circunstancias é preferible entregar a solicitude de forma telemática, a través da sede electrónica ou da aplicación admisionalumnado. Para iso débese contar coa CHAVE 365 ou un certificado electrónico.

A documentación que acompañará ao impreso ED550B, é a seguinte:

  1. Anexo II bis (Comprobación de datos dos membros computables)
  2. Copia do DNI do neno/a ou Libro de familia.
  3. Certificado de matrícula e certificación académica (se ven doutro centro)
  4. Convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso.

 NOTA INFORMATIVA:

  •  Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro que solicite praza no 1º lugar. De non ser así, perderanse os dereitos de prioridade.
  • Se hai un alumno/a matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.
  • O alumnado con praza reservada, se presenta solicitude noutro, debe comunicar a renuncia da reserva antes do inicio do prazo.

 ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: BUEU (San Martiño)

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:Transporte escolar, Plan Madruga e Comedor Escolar.

 CALENDARIO ADMISIÓN;

Do 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro                         
Reserva de praza no centro adscrito (IES Johan Carballeira)
Antes do 1 de marzo Sorteo público das letras para o desempate.
Antes do 1 de marzo Publicación dos postos escolares vacantes
Do 1 ao 22 de marzo Presentación das solicitudes de admisión
Do 25 de marzo ata o 14 de abril Presentación da documentación xustificativa (no caso de baremo)
Antes do 25 de abril Publicación das listaxes provisionais de admitidos e noon admitidos.
5 días hábiles seguintes á publicación da mesma Reclamacións á listaxe
Antes do 15 de maio Publicacións da listaxes definitivas
Do 21 de xuño ata o 1 de xullo Formalización da matrícula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut