Gimp
Mér, 17/10/2012 - 16:16
GIMP

Programa de software libre baixo licenza GNU de edición de imaxes, pensado para retocar fotografías, compoñer imaxes e outras tarefas de autoría gráfica. Funciona na maioría dos sistemas operativos e en moitísimas linguas. A versión en español pódese descargar deste enlace: http://www.gimp.org.es/. Versións noutras linguas dende http://www.gimp.org/.