Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

NOVAS

 

Contacto co IES
886 110 762 / ies.sanpaio@edu.xunta.gal
Horario do centro:
Luns a venres de 8:30 a 14.30h e 16.00 a 22.00h

CALENDARIO ESCOLAR

Calendario escolar Novo!

Xustificante de faltas ante titor/a

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Información ás familias: equipos E-Dixgal (ESO) Novo!

Axudas material escolar

Listaxe de libros para o curso 22-23

TRANSPORTE INTEGRADO

Liñas de transporte ao IES

Protocolo de uso seguro

Transporte e alumnado de Bacharelato

TITORÍAS E PROFESORADO

Horarios de titorías Novo!

Profesorado e contacto Novo!

Videoconferencias Webex

AVALIACIÓN, RECLAMACIÓNS, PROMOCIÓN E TITULACIÓN

Normativa de avaliación

Adaptación da concreción curricular 

Resumo novidades ESO · Resumo novidades BACHARELATO 

ACCESO Á UNIVERSIDADE · FP · ENS.ARTÍSTICAS/DEPORTIVAS

Portal da CIUG

ORIENTACIÓN ESCOLAR

Ferramenta orientación escolar: Orientaline

ÚLTIMAS ELECCIÓNS A CONSELLO ESCOLAR

Toda a información do proceso

ADMISIÓN DE ALUMNADO 2022-23

Formulario de solicitude de admisión

Información sobre o proceso

NOVA DATA ENTREGA ORDENADORES E-DIXGAL

A entrega de ordenadores ao alumnado de 1ESO terá lugar finalmente o vindeiro luns 12 de setembro ás 19.00 h a través das fiestras da aula da planta baixa da parte traseira do edificio. Cada unha das ventás corresponderase con un grupo (A, B, C e D).

Recórdase ás familias que o reparto farase exclusivamente á nai/pai/titor legal das/os alumnos/as, que deberán presentar o DNI e asinar o documento de entrega.

Na seguinte ligazón pódese atopar toda a información relativa ao Proxecto ABALAR, incluidos os aspectos relativos ao uso correcto do ordenador e á responsabilidade que implica dito uso, ao seguro voluntario que se pode contratar e instruccións sobre cómo proceder en caso de dúbidas ou avarías.

NORMAS COVID CURSO 22-23

Segundo as instrucións conxuntas do 5 de setembro de 2022 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade e da Consellería de Sanidade ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da COVID-19 no ámbito educativo no curso 22-23, este ano non haberá un protocolo específico de adaptación ao contexto da COVID-19 nas aulas. Porén, ditas instrucións recollen unha serie de recomendacións para o novo curso:

 1. Ventilación de espazos, realizando ventilación cruzada frecuente nas instalacións, sobre todo ao inicio e remate da xornada, durante os recreos e entre clases. 
 2. Hixiene de mans e hixiene respiratoria, promovendo o lavado de mans regular e recomendando tusir ou esbirrar sobre a cara interior do cóbado ou nun pano.
 3. Uso de máscara, sendo obrigatorio no transporte escolar e recomendable no caso das persoas que presenten síntomas compatibles coa COVID-19 ou outra sintomatoloxía respiratoria, e naquelas persoas con criterios de vulnerabilidade.

As persoas que presenten síntomas compatibles coa COVID-!9 non precisan illamento pero deberán utilizar máscara e manter unha hixiene de mans e respiratoria axeitada e evitar interacionar con persoas vulnerables. En calquera caso, se a sintomatoloxía impide asistir con normalidade ao centro, non se acudirá, como en calquera enfermidade común.

AVISO APRAZAMENTO REPARTO ORDENADORES

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA O ALUMNADO DE 1ESO: Por motivos alleos ao centro vémonos na obriga de adiar, ata novo aviso, a entrega de ordenadores e-Dixgal polo que queda cancelado o reparto do martes 5 de setembro.

A nova data comunicarase, á maior brevidade posible, a través de mensaxe ABALAR, na web do centro e nas nosas redes sociais. 

Lamentamos as molestias que este cambio de última hora poida ocasionar.

INICIO CURSO 22-23

 

O curso académico 22-23 comezará o vindeiro xoves 8 de setembro, co horario habitual de 8.45 a 14.25 e con servizo normal de transporte escolar. A primeira hora, o alumnado será recibido polas/os titoras/es dos grupos na pista de terra á dereita do pavillón, se o tempo o permite. En caso contrario, a benvida será no pavillón. Tras esta primeira sesión coa titora, seguirase o horario normal o resto da mañá.

Para saber a qué grupo foi asignado cada alumna/o, as familias deberán consultar a aplicación móbil ABALAR ou as listas que estarán expostas na entrada do centro a partir do luns 5 de setembro.

Recordamos ás familias algunhas datas importantes neste inicio de curso:

·Entrega dos ordenadores e-Dixgal ás familias do alumnado de 1ESO: martes 6 de setembro ás 19.00, na aula soto do edificio.

·Data límite para inscribirse na ANPA: venres 9 de setembro.

·Data límite para solicitar a validación entre as ensinanzas profesionais de música e danza e as materias de ESO e Bacharelato: venres 30 de setembro na secretaría do centro.

Bo inicio de curso 22-23!

 

 

SOLICITUDES DE AXUDA DE MATERIAL EXCLUÍDAS_PROVISIONAL

 

Xa está publicada no taboleiro da Secretaría do Centro a listaxe provisional de solicitudes de axuda de material EXCLUÍDAS. Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave365 ou o certificado dixital.

Recórdase que existe a posibilidade de reclamar esta resolución os días martes 12 e mércores 13 de xullo, na Secretaría do Centro en horario de 09:00 a 14:00. Non hai un impreso específico para dita reclamación pero pódese consultar a orde que regula este proceso na seguinte ligazón.

A listaxe definitiva publicarase o venres 22 de xullo e, a partir de martes 26 de xullo, as persoas admitidas poderán pasar a recoller o vale na Secretaría do Centro de 09:00 a 14:00 durante o mes de xullo, e de 11:00 a 13:00 no mes de agosto. IMPORTANTE: só poderá recoller o vale a persoa solicitante do mesmo, presentando o seu DNI.

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 22-23

 

 

No seguinte enlace pódese consultar o listado de libros de texto para curso 22-23. Recoméndase non comprar ningún libro, especialmente os marcados con asterisco, ata recibir indicacións da/o profesora da materia ao principio de curso.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ABAU CURSO 21-22

Os exames da Convocatoria Extraordinaria das ABAU do curso 21-22 terán lugar os días 12, 13 e 14 de xullo de 2022 no Edificio de Ciencias Experimentais da Universidade de Vigo, salvo aquel alumnado ao que lle fose concedida a adaptación das probas, que realizará as mesmas na Facultade de Filoloxía e Tradución de Vigo. 

Pódese consultar o horario das diferentes probas no seguinte enlace.

Nesta ocasión, non haberá servizo de autobús para o alumnado, polo que deberá achegarse ás sedes dos exames pola súa conta. 

 

RESULTADOS CONVOCATORIA ORDINARIA ABAU CURSO 21-22

 

PARABÉNS A TODO O ALUMNADO DO IES SAN PAIO QUE CO SEU ESFORZO CONSEGUIU SUPERAR ESTA PROBA. Dos 77 alumnos presentados á convocatoria ordinaria das ABAU do curso 21-22, 70 resultaron aptos. É decir, un 

91% de APTAS/OS

Ademáis, nove destas alumnas/os obtiveron máis dun 9 na súa cualificación, polo que recibiron un Diploma do Programa A Ponte da Universidade de Santiago de Compostela:

 • YASMIN ABUSHENDI ALAMRI
 • BRUNO FERNÁNDEZ DÍAZ
 • MAR FONT CALZADO
 • ALDARA GONZÁLEZ VEIGA
 • CLAUDIA MARTÍNEZ ROMERO
 • CLARA PEREIRA PEREIRA
 • SOFÍA RODRÍGUEZ PORTELA
 • DANIELA SANZ TOUCEDO
 • CLAUDIA SOLLEIRO RODRÍGUEZ

Tamén 18 alumnas/os obtiveron unha cualificación entre 8 e 9:

 • Paula Cabaleiro Rodríguez
 • Laura Castiñeira Vidal
 • Alejandro Ferreira Iglesias
 • Lorena González Álvarez
 • Sofía González Vidal
 • Ana Martínez García
 • Akira Moreira Kashima
 • Alba Pascual Rodríguez
 • Martín Prieto Mato
 • Nicolás Prieto Mato
 • Celia Rodríguez Cañellas
 • Borja Salvado Areal
 • Raúl Valencia Posada
 • Nuria Vázquez Otero
 • Sabela María Vázquez Santás
 • Miguel Veloso Rodríguez-Gironés
 • Carlota Ventura Pérez

INICIO VACACIÓNS

 

Este mércores 22 de xuño rematan as clases do curso académico 21-22. A entrega dos boletíns de notas terá lugar o luns 27 ás 10.00 h para o alumnado de 2BAC nas súas aulas de referencia e o martes 28 ás 10.00 h para o alumnado de 1º, 2º e 3º ESO e 1º BAC, tamén nas aulas de refencia.

O alumnado de 4ºESO, que ten que facer devolución dos equipos E-Dixgal, recollerá os boletíns na planta soto do edificio, en quendas:

           4ºESO A _ 10.00 h · en 2BAC A                    

           4ºESO B _ 10.30 h · en 1BAC D                   

           4ºESO E _ 11.00 h · en 1BAC D

           4ºESO D _ 11.30 h · en 1BAC D

           4ºESO C _ 12.00 h · en 1BAC D

Recórdase tamén que o prazo de matrícula para curso 22-23 esténdese dende o 25 de xuño ao 10 de xullo.

 

Distribuir contido
 

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 886110762

iessanpaio@edu.xunta.es