Skip to Content

ESA

Educación Secundaria para Persoas Adultas

MATRÍCULA MÓDULO IV ESA PARA NOVO ALUMNADO

AVISO XERAL:

A matrícula para o alumnado de nova incorporación no centro no 2º cuadrimestre no módulo IV, que non estivera matriculado anteriormente neste curso no módulo III, será do 9 DE XANEIRO AO 19 DE XANEIRO.

Máis información aquí.

CURSO DE CAPACITACIÓN DIXITAL

CURSO CAPACITACIÓN DIXITAL

A Xunta de Galicia vén de habilitar aulas nos centros de educación para persoas adultas co obxectivo de facilitar a capacitación dixital. O IES Pedro Floriani impartirá o dito curso, co obxectivo de formar en competencias dixitais básicas á poboación adulta do concello de Redondela.

Esta actuación permitirá á cidadanía formarse en competencias dixitais transversais necesarias para desenvolverse de forma cotiá nunha sociedade cada vez máis dixitalizada, na que servizos esenciais, tales como a banca, o acceso ás administracións públicas ou o consumo se realizan de forma telemática.

As actividades irán dirixidas, preferentemente, ás persoas maiores de 55 anos cun nivel baixo de cualificación neste eido, atendendo especialmente a fenda de xénero á poboación vulnerable e ás zonas rurais.

O comezo será o 9 de outubro de 2023 e o horario o luns de 18:30 - 21:00 horas e os xoves de 17:00 - 19:30 horas.

A inscrición pode realizarse na secretaría do instituto presentando o formulario que se xunta.

Educación Secundaria de Persoas Adultas [ESA]

El estado de ánimo alegre. grupo de personas en conferencia de negocios en el aula moderna durante el día

Modalidade

 • No I.E.S. Pedro Floriani desenvólvese unicamente a Modalidade Presencial.

Destinatarios/as

 • Todas as persoas adultas maiores de 18 anos que desexen obter o título de graduado en educación secundaria.
 • Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que conten coa autorización da Dirección do Centro e ademais cumpran con algún dos seguintes requisitos fixados pola Consellaría de Educación:
  • Están desenvolvendo unha actividade laboral xustificada con documentación fidedigna da empresa (contrato) e a alta na seguridade social, ou acreditar o compromiso para realizar un contrato en prácticas nunha empresa.
  • Están en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario.
  • Se concorren outras circunstancias de carácter extraordinario distintas das sinaladas anteriormente, a Xefatura Territorial de Pontevedra poderá autorizar a cursar as ensinanzas tralo informe favorable do Servizo de Inspección Educativa.

Organización

Constan de catro módulos de duración cuadrimestral. 

 • Módulo I e Módulo III: Setembro - Febreiro. Avaliación Extraordinaria: Maio.
 • Módulo II e Módulo IV: Febreiro - Xuño. Avaliación Extraordinaria: Setembro.

 Cada módulo organízase en tres campos de coñecemento:

 • Ámbito de Comunicación.
 • Ámbito de Sociedade.
 • Ámbito Científico-Tecnolóxico.

Duración

Estas ensinanzas poden realizarse, con carácter xeral, en dous anos académicos.

As persoas adultas poden permanecer cursando estas ensinanzas o tempo que o seu ritmo de aprendizaxe precise.

Avaliación

Cada profesor/a indicará ao longo do curso como avaliará o seu ámbito, para o que poderá contar con calquera tipo de instrumento de avaliación (exames, traballos…).

O alumnado non pode ser avaliado dun ámbito sen ter aprobado o mesmo ámbito no módulo anterior.

Materiais

Os materiais e canles que se empreguen para o desenvolvemento de cada materia (libros, aulas virtuais, textos…) serán os que indique cada profesor/a en cada ámbito.

Matrícula

A información relativa á matrícula pode atoparse no apartado correspondente da sección Trámites da web.

Distribuir contido


by Dr. Radut