Skip to Content

Matrículas

Admisión Formación Profesional 2022-2023 (Renucia ou Matrícula)

Dirección Xeral de Formación Profesional Admisión Formación Profesional 2022-2023

- Réxime ordinario Instrucións do procedemento vía web para:

- Solicitar/reservar matrícula

- Renunciar á praza adxudicada

INSTRUCIÓNS EN FICHEIRO ADXUNTO

SOLICITUDE TRANSPORTE ESCOLAR BACHARELATO E FP

Impreso de solicitude de uso de transporte escolar gratuíto para alumnado de Bacharelato e Formación Profesional

Ver adxunto.

MATRÍCULA CURSO 2022-2023 ESA (XANEIRO)

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS [ESA]

PRAZO: 9 de Xaneiro ao 17 de Xaneiro de 2023

O alumnado que dexese incorporarse aos Módulos II e IV das ensinanzas de Educación Secundaria para Persoas Adultas deberá realizar os seguintes pasos:

 • Alumnado que se incorpora ao presente curso:
  • Entregar a documentación que se indica no apartado Matrícula da Web do centro.
  • Unha vez cuberta documentación deberá presentala polas vías que se indican no apartado Matrícula da Web do centro entre o 9/01/23 e o 17/01/23.
 • Alumnado que cursou os Módulos I ou III no presente curso.
  • Só terá que cubrir o documento de Solicitude de Matrícula que aparece no apartado Matrícula da Web do centro.
  • Unha vez cuberta a documentación deberá presentala polas vías que se indican no apartado Matrícula da Web do centro entre o 03/02/23 e o 06/02/23.

Calquera incidencia ou dúbida que poida xurdirlle ao alumnado sobre o proceso de matriculación, pode consultala no enderezo electrónico ies.pedro.floriani@edu.xunta.gal ou no teléfono 886 12 04 13.

MATRÍCULA CURSO 2021-2022 ESA (SETEMBRO)

PRAZO: 1 de Setembro ao 10 de Setembro de 2021

O alumnando que dexese incorporarse ás ensinanzas de Educación Secundaria para Persoas Adultas deberán cubrir e presentar a seguinte documentación:

 • Solicitude de Admisión e Matrícula. Pódese descargar aquí.
 • Declaración de non estar escolarizado/a nas mesmas ensinanzas noutro centro. Pódese descargar aquí.
 • Historial académico de ensinanzas cursadas ou libro de escolaridade.
 • Fotocopia do DNI do/a alumno/a.
  • No caso de ser menor tamén deberá achegarse a fotocopia do DNI da nai, pai ou titor/a legal.
 • Fotocopia NUSS (Número de Usuario/a da Seguridade Social).
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 • Dúas fotografías tamaño carné.
 • Resgardo do pagamento do seguro escolar en Abanca, Suc. Redondela.
  • Nº Conta: ES49 2080 5450 7530 4011 7398 (1,12‎€) [só as persoas menores de 28 anos].
 • Fotocopia compulsada do contrato laboral [só as persoas menores de 18 anos e maiores de 16, que non cursaran ensinanzas de FPB/PCPI].

Unha vez cuberta a documentación poderá presentarse entre o 01/09/21 e o 10/09/21 de dous xeitos:

1. Telematicamente.

  • Descárganse os documentos (Solicitude de Matrícula e Declaración de non estar escolarizado/a) e cúbrense no ordenador.
  • Envíase toda a documentación como arquivo adxunto ao email do instituto: ies.pedro.floriani@edu.xunta.gal. No asunto do correo electrónico debe figurar ‘MATRÍCULA: Curso_Nome alumna ou alumno’.

Dende o I.E.S. Pedro Floriani pregamos que se empregue preferentemente a modalidade telemática de envío dos formularios se é posible.

2. Presencialmente.

  • Solicitarase cita previa enviando un correo co asunto “MATRÍCULA: Cita_Nome alumna ou alumno a citapreviafloriani@gmail.com.
  • Posteriormente descargaranse os documentos, imprimiranse na casa e levaranse xa asinados ao centro.

Calquera incidencia ou dúbida que poida xurdirlle ao alumnado sobre o proceso de matriculación, pode consultala no enderezo electrónico ies.pedro.floriani@edu.xunta.gal ou no teléfono 886 12 04 13.

MATRÍCULA 1º ESO CURSO 2022-2023

Para formalizar a matrícula para 1º de ESO, deberá entregar o impreso de matrícula cuberto e a documentación que se indica, na secretaría deste centro.

Recolleremos os impresos dende o 23 ata o 28  de xuño, de 10:00 a 13:00 h.

 no teléfono

886 120 413

Xúntanse instrucións e impreso.

 

PREMATRÍCULA CURSO 2020-2021

A fin de escalonar a presenza das familias no centro, iniciamos o proceso de prematrícula para os cursos de 2º, 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato. O alumnado que conte con continuar os seus estudos no IES Pedro Floriani debe seguir as instrucións que figuran na ligazón correspondente ao curso no que se vai matricular para o 2020-2021:

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

Nas datas que se indican nas instrucións correspondentes a cada curso, tamén se entregará a documentación relativa á SOLICITUDE FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO e ás AXUDAS ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR (Orde de 12 de maio, DOG 19 de maio). Máis información en https://www.edu.xunta.es/fondolibros.

Esta solicitude pode presentarse telematicamente na sede electrónica da Xunta Galicia (procedemento ED330B) en https://sede.xunta.gal/portada, ou presencialmente, no instituto.

A solicitude do Fondo e a tramitación da prematrícula faránse nas mesmas datas para minimizar o risco de contaxio.

É obrigatorio o uso da máscara, gardar as distancias de seguridade e seguir todas as indicacións.

O IES Pedro Floriani agradece a colaboración do alumnado e das familias para levar a cabo este proceso.

PROCESO ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

Restablécese o prazo para a presentación das SOLICITUDES DE ADMISIÓN de NOVO ALUMNADO que se incorpora por primeira vez ao Centro.

PRAZO 11 - 18 de maio de 2020.

Para1º ESO: alumnado que NON cursou primaria en centro adscrito.

Para 1º Bacharelato: alumnado que NON cursou ESO no centro.

De acordo á lexislación vixente: 

RECOMÉNDASE A

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

de SOLICITUDES 

(NESTE ENLACE PODE ATOPAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE O PROCESO TELEMÁTICO)

PARA ATENCIÓN PRESENCIAL

de 9:00 - 14:30 h

 no teléfono

886 12 04 13

 • NORMAS:

Só acudirá un único proxenitor/a.

Débese seguir o protocolo e as instrucións de seguridade.

 • IMPRESO DE SOLICITUDE:

A solicitude atópase no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.es/admisiónalumnado

Prégase cubrir todos os campos da solicitude (incluídos os relativos ao baremo) e achegar o DNI do alumno e a documentación xustificativa do baremo.

Oferta de prazas para o curso 2013/2014 - ESO e Bacharelato

CURSO OFERTA DE
PRAZAS
RESERVA VACANTES
1º ESO 54 + 6 NEAE 45 9 + 6 NEAE
2º ESO 60 47 13
3º ESO 60 42 18
4º ESO 60 46 14
1º BACHARELATO
HUMANIDADES E CC. SS
33 6 27
1º BACHARELATO
CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO
33 16 17
2º BACHARELATO
HUMANIDADES E CC. SS
33 21 12
2º BACHARELATO
CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO
33 28 5

NORMATIVA:

- Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro de 2012)

- Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013)

 

CENTROS ADSCRITOS:

-CEIP Santo Paio de Abaixo

-CEIP Porto Cabeiro

 

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN:

Do 5 ao 17 de abril

Matrícula

Calendario do procedemento de admisión e matrícula para o curso escolar 2013/2014

(DOG nº. 53, do 15 de marzo de 2013)

 

 

Reserva de praza no centro de orixe

Do 18 ao 22 de marzo

Publicación de postos escolares vacantes

4 de abril

Presentación da solicitude de admisión

Do 5 ao 17 de abril

Presentación de documentación acreditativa dos criterios de baremo

Do 22 de abril ao 3 de maio

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas/non admitidas

Até o 10 de maio

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas/non admitidas

Antes do 31 de maio

Formalización da matrícula en ESO e Bacharelato

Prazo ordinario: Do 25 xuño ao 10 xullo

Prazo extraordinario: Do 1 ao 10 de setembro

 

Distribuir contido


by Dr. Radut