CURSO 2023-24 Cuestións a ter en conta para matricular ao alumnado nun curso

  • Formato  do acceso do alumnado ao aula virtual:

-Usuario/a: apelidoapelidonome ou no caso de ter máis dun nome: apelidoapelidonomenome
-Contrasinal: 1234 (que deberán cambiar)*

*En caso de perda de contrasinal, que contacten co coordinador TIC

  • Correo do alumnado:

Un mesmo alumno/a pode aparecer repetido e con varios correos. Nese caso matricular no curso ao que ten correo propio (para que poida recibir avisos) e desbotar os que teñen nonresponder@edu.xunta.gal

->Para máis información consultar Moodle para profes.