Ámbito de Comunicación. Educación Secundaria para Adultos. Módulo 3

Profesor: Antonio Iglesias Mira

Nesta aula incluiremos toda a información relativa ao que vaiamos traballando na clase presencial