Nesta aula virtual incluiremos todos aqueles recursos, textos, actividades, vídeos, etc que utilicemos na clase presencial