Materia de modalidade de 2º Bacharelato

Recursos e actividades para realizar durante a corentena

Esta materia pretende achegar os coñecementos científicos necesarios para comprender o corpo humano e a súa motricidade en relación coas manifestacións artísticas e coa saúde.

Ao longo deste curso levaremos a cabo unha serie de actividades destinadas a promover un estilo de vida saludable que se manteña no tempo. Para iso, trataremos dous temas fundamentais como son a actividade física e a alimentación para saúde. Ao mesmo tempo, trataremos tamén outros temas importantes para a os alumnos de 1º de ESO: a hixene postural e a prevención do tabaquismo.

...Comenzamos!!!

UD -division celular, ciclo celular, mitose meiose
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.