Saltar navegación.
Inicio

Orientación

Departamento de Orientación

Membros departamento de orientación 2023/2024

Xefa dpto: Carmen Campos Calvo

Profesor Apoio PT: Juan José Abalde García.

Titor ámbito linguístico: Ismael Alonso Lorenzo

Titora ámbito científico: Isabel Taboada Costas

FOL: Iván González Lanzas

Xefa Dpto Centro adscrito: Susana Lamela Pérez

 

Convocadas as probas de acceso a ciclos de FP de grao medio e superior en Galicia 2024

Publicouse a Orde do 21 de decembro de 2023 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2024.

 

PRAZOS DE INSCRICIÓN:

  • CICLOS MEDIOS: Entre o 26 de febreiro e o 8 de marzo de 2024, ambos os dous incluídos.
  • CICLOS SUPERIORES: Entre o 29 de xaneiro e o 9 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

PARA MAIS INFORMACIÓN VISITADE ESTE ENLACE 

PONDERACIÓNS ABAU 2024

A CIUG, publicou na súa web as ponderación correspondentes a parte específica da ABAU de 2024, que se terán en conta para o acceso a universidade no próximo curso 2024/2025

 

INFORMACIÓN XERAL SOBRE AS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDADE DE VIGO.

https://www.uvigo.gal/es/campus/ventajas/alojamiento

As residencias ofertadas son:

 - Residencia Universitaria O castro, Vigo

- Residencia Universitaria As Burgas ,  Ourense

Residencias alleas.

Existen outras residencias para estudantes na cidade de Vigo, Ourense e Pontevedra que, ainda que non pertenzan a Universidade de Vigo, tamén están a disposición do estudante.  

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DA ESO 2023.

DOTACIÓN:

Concederanse un máximo de 20 premios de 1000 euros como máximo cada un. Ademais o alumnado poderá optar ós premios nacionais de ESO.

REQUISITOS:

  • Ter cursado 4º de ESO no curso 2022/2023 no Réxime Ordinario en Galicia.
  • Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de ESO.
  • Obter unha media igual ou superior a 9,00 puntos (media de todas as materias dos catro cursos de ESO).

PRAZO:

Distribuir contido