try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

Economía

Departamento de Economía

Adaptación curricular economía

Adaptación curricular do departamento de economía 2021-2022

Materias impartidas e criterios de calificación

As materias impartidas polo departamento de Economía durante o curso 2022/2023 son as seguintes:

- Economía, en 4ºESO

- Iniciación á actividade emprendedora e empresarial, en 4ºESO

- Economía, en 1º bacharelato

- Economía da empresa, en 2º bacharelato

Adxúntase tamén os criterios de calificación da cada materia que se terán en conta para obter a nota final da materia.

Hora de atención pais e nais curso 2022/2023

A hora de atención a pais/nais durante este curso será os venres de 11:55 a 12:45.

No caso de querer concertar unha cita podedes mandarme unha mensaxe pola plataforma Abalar. 

Departamento Economía curso 2022/2023

O departamento está formado únicamente por unha profesora, que asumirá a xefatura de departamento.

Ángela Gil Martínez

MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DEP. ECONOMÍA 21-22

Neste arquivo pódense consultar as modificacións á programación do departamento de economía que respon

Finanzas para mortais

FINANZAS PARA MORTAIS

Álbum: 2021-2022 -> Economía

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA CURSO 2019 - 2020

A ADAPTACIÓN SE RECOLLE DESDE O ESTADO DE ALARMA PARA O TERCEIRO TRIMESTRE.

ECONOMÍA DA EMPRESA (2º BACHARELATO).

ECONOMÍA (1º BACHARELATO).

ECONOMÍA (4º ESO).

XEFATURA DEPARTAMENTO CURSO 2019 - 2020

PROFESORADO:

MANUEL SÁNCHEZ VÁZQUEZ (Xefe de Departamento)

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO ECONOMÍA 2019 -2020

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO ECONOMÍA:

4º ESO - INICIATIVA ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL (IAEE) 

4º ESO - ECONOMÍA

1º BACHARELATO - ECONOMÍA

2º BACHARELATO - ECONOMÍA DE EMPRESA

Distribuir contido