Skip to Content

Matemáticas

O Departamento de Matemáticas

MATEMATICAS

 

   
     

   
     
O Departamento de Matemáticas  imparte as seguintes materias:    
ESO     BACHARELATO    
                 

Matemáticas de 1º
- Matemáticas de 2º
Matemáticas de 3º Académicas
- Matemáticas de 3º Aplicadas
Matemáticas de 4º Académicas
Matemáticas de 4º Aplicadas

    - Matemáticas I de 1º de BAC
- Matemáticas Aplicadas ás CCSS I de 1º de BAC
- Matemáticas II de 2º de BAC
- Matemáticas Aplicadas ás CCSS II de 2º de BAC
- Métodos Estatísticos e Numéricos de 2º de BAC
   

   
     
   
             
Profesor/a     Materias que imparte: Hora de atención a pais ou alumnos    

 José Pedrouzo Devesa

 XEFE DE DEPARTAMENTO

   

Matemáticas II de 2º de BAC A,B,C e D

    Mércores 19:20 h    

 

 Mª Carmen González Fdez

   

Matemáticas I de 1º BAC A, B e C

Mat. Aplicadas ás CCSS I de 1ºBAC E

Métodos estatísticos e numéricos 2º BAC B/C

    Luns 19:10 h    
 José Luis Iglesias Fdez.    

Matemáticas 2º de ESO C e D

Matemáticas Académicas de 4º ESO A e D/E

   Martes 12:35 h    
 Ana Cortés Lagares
   

Matemáticas Académicas 3º ESO B e E

Matemáticas Aplicadas 3º de ESO D

Matemáticas Académicas de 4º ESO B

Matemáticas Aplicadas 4º de ESO D/E

   Xoves 10:25 h    
 Cecilia Alvarellos Casas
   

Mat. Aplicadas ás CCSS I de 1ºBAC D,G e F

Mat. Aplicadas ás CCSS II de 2º BAC E e G

   Xoves 16:20 h    
 María J. Macía Baldonedo    

Matemáticas Académicas 3º de ESO A, C

Matemáticas Académicas de 4º ESO C

Matemáticas Aplicadas 4º de ESO F

   Martes 11:45 h    
 Carlota Pardo Sánchez    

Matemáticas 1º de ESO D e E

Matemáticas 2º de ESO E e F

   Xoves 10:25 h    
 Mª Teresa Díaz López    

Matemáticas 1º de ESO A e B

Matemáticas 2º de ESO A e B

   Mércores 12:35 h    
 Diego Freijo Fernández    

Matemáticas 1º de ESO C e F

Mat. Aplicadas ás CCSS II de 2º BAC F

Métodos estatísticos e numéricos 2º BAC A/D/E/F/G

   Venres 11:45 h    

 

 

 

 

 

Curso

Materia

Título

ISBN

Editorial

1º ESO

Matemáticas

Matemáticas

1 978-84-678-5073-4

ANAYA

2º ESO

Matemáticas

Matemáticas

2 978-84-698-1426-0

ANAYA

3º ESO

Matemáticas aplicadas

Matemáticas orientadas

Enseñanzas Aplicadas

3 978-84-678-5216-5

ANAYA

 

3º ESO

Matemáticas académicas

Matemáticas orientadas

Enseñanzas Académicas

3 978-84-678-5213-4

ANAYA

 

4º ESO

Matemáticas aplicadas

Matemáticas orientadas a

las Enseñanzas Aplicadas

4 978-84-698-1072-9

ANAYA

4º ESO

Matemáticas académicas

Matemáticas orientadas a

las Enseñanzas Académicas

4 978-84-698-1069-9

ANAYA

1º BAC

Matemáticas

Matemáticas I

978-84-678-8339-8

ANAYA

1º BAC

Matemáticas aplicadas

Matemáticas Aplicadas

ás Ciencias Sociais I

978-84-678-8430-2

ANAYA

 

2º BAC

Matemáticas

Matemáticas II

978-84-698-1351-5

ANAYA

2º BAC

Matemáticas aplicadas

Matemáticas Aplicadas

ás Ciencias Sociais II

978-84-698-1353-9

ANAYA

       
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Actividades extraescolares.

Participación e concursos, olimpiadas, gincanas, etc. de temática científico-matemática.

Visitas a exposicións científicas

 

MATEMÁTICAS PENDENTES ESO. CURSO 2020-21

Os alumnos/as coas Matemáticas pendentes do curso ou cursos anteriores serán orientados polo profesor/a de Matemáticas do curso actual; deberán realizar os boletíns de exercicios que se lles darán e terán que entregalos antes da realización da proba de avaliación correspondente, que será fixada por Xefatura de Estudos.

Só terán que examinarse da materia que se impartiu o curso anterior durante o ensino presencial; as probas serán dúas, unha na primeira avaliación e outra na segunda. En caso de non superar algunha avaliación, farán un exame final das avaliación non aprobadas, en maio, que será fixado por Xefatura de Estudos.

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020-21

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut