Skip to Content

Matemáticas

MATEMATICAS

 

 

 
O Departamento de Matemáticas  imparte as seguintes materias:
ESO     BACHARELATO
             

Matemáticas de 1º
- Matemáticas de 2º
Matemáticas de 3º Académicas
- Matemáticas de 3º Aplicadas
Matemáticas de 4º Académicas
Matemáticas de 4º Aplicadas

    - Matemáticas I de 1º de BAC
- Matemáticas Aplicadas ás CCSS I de 1º de BAC
- Matemáticas II de 2º de BAC
- Matemáticas Aplicadas ás CCSS II de 2º de BAC
- Métodos Estatísticos e Numéricos de 2º de BAC

 
         
Profesor/a     Materias que imparte: Hora de atención a pais ou alumnos

 José Pedrouzo Devesa

 XEFE DE DEPARTAMENTO

   

Matemáticas de 1º de ESO E

Matemáticas Académicas de 3º ESO A

Matemáticas I de 1º BAC A e B

   Luns, de 10:45 a 11:35

 José Luis Iglesias Fdez.

 

   

Matemáticas de 1º de ESO A e B

Matemáticas I de 1º BAC C

Matemáticas II de 2º BAC A

   Luns, de 12:50 a 13:40
 Ana Cortés Lagares    

Matemáticas Agrupamento 1º ESO B/C

Matemáticas Aplicadas de 3º ESO B/C

Mat. Aplicadas ás CCSS I de 1ºBAC F

Matemáticas II de 2º BAC B

Métodos estatísticos e numéricos 2º BAC A/D/E

  Xoves, de 9:35 a 10:25
 
Cecilia Alvarellos Casas
   

Matemáticas de 1º de ESO D

Matemáticas Aplicadas 4º de ESO D

Mat. Aplicadas ás CCSS I de 1ºBAC E

Mat. Aplicadas ás CCSS II de 2º BAC D

Métodos estatísticos e numéricos 2º BAC A/B/C/D/E

 Mércores, de 11:15 a 12:05
 María J. Macía Baldonedo    

Matemáticas Académicas 3º de ESO C e D

Matemáticas Académicas de 4º ESO A

Mat. Aplicadas ás CCSS II de 2º BAC E

  Mércores, de 10:25 a 11:15
 Carlota Pardo Sánchez    

Matemáticas de 2º de ESO A e C

Matemáticas Académicas de 4º ESO C

Matemáticas Aplicadas ás CCSS I de 1º BAC D

  Martes, de 9:55 a 10:45
 Mª Teresa Díaz López    

Matemáticas 1º de ESO C

Matemáticas 2º de ESO B e D

Matemáticas Académicas de 3º ESO B

  Venres, de 11:15 a 12:05
 José Antonio Grande Núñez
   

Matemáticas Agrupamento 1º ESO D/E

Matemáticas Agrupamento 2º ESO A/B e C/D

Matemáticas Académicas de 4º ESO B

  Xoves, de 10:25 a 11:15
          

 

 

 

 

 

Curso

Materia

Título

ISBN

Editorial

1º ESO

Matemáticas

Matemáticas

1 978-84-678-5073-4

ANAYA

2º ESO

Matemáticas

Matemáticas

2 978-84-698-1426-0

ANAYA

3º ESO

Matemáticas aplicadas

Matemáticas orientadas

Enseñanzas Aplicadas

3 978-84-678-5216-5

ANAYA

 

3º ESO

Matemáticas académicas

Matemáticas orientadas

Enseñanzas Académicas

3 978-84-678-5213-4

ANAYA

 

4º ESO

Matemáticas aplicadas

Matemáticas orientadas a

las Enseñanzas Aplicadas

4 978-84-698-1072-9

ANAYA

4º ESO

Matemáticas académicas

Matemáticas orientadas a

las Enseñanzas Académicas

4 978-84-698-1069-9

ANAYA

1º BAC

Matemáticas

Matemáticas I

978-84-678-8339-8

ANAYA

1º BAC

Matemáticas aplicadas

Matemáticas Aplicadas

ás Ciencias Sociais I

978-84-678-8430-2

ANAYA

 

2º BAC

Matemáticas

Matemáticas II

978-84-698-1351-5

ANAYA

2º BAC

Matemáticas aplicadas

Matemáticas Aplicadas

ás Ciencias Sociais II

978-84-698-1353-9

ANAYA

    
 Os libros de 1º e 2º de BAC son recomendados. Non comprar ata falar co profesor ou profesora.

 

Actividades extraescolares.

Participación e concursos, olimpiadas, gincanas, etc. de temática científico-matemática.

Visitas a exposicións científicas

 

MATEMÁTICAS PENDENTES ESO ou BAC. CURSO 2021-22

Os alumnos/as coas Matemáticas pendentes do curso ou cursos anteriores serán orientados polo profesor/a de Matemáticas do curso actual; deberán realizar os boletíns de exercicios que se lles darán e terán que entregalos antes da data indicada. Os citados boletíns de exercicios subiránse a Edixgal ou a aula virtual do centro, segundo corresponda.

Estes alumnos realizarán o exame de recuperación da 1ª, 2ª e 3ª avaliacións nas datas que serán comunicadas. Se o alumno/a non recupera alguna destas avaliacións, fará un exame final en maio de 2022, onde terá que recuperar a parte ou partes non aprobadas.

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2021/22

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut