Medidas excepcionais na Formación Profesional

Enviado por iesproval o Xov, 2020-04-23 00:00

Publicada a Resolución pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial:

( categories: )

Videochat USC

Enviado por iesproval o Mér, 2020-04-22 09:28

A Oficina de Información Universitaria da USC pon a disposición de todo o alumnado interesado en resolver dúbidas sobre titulacións de grao un videochat que estará activo cada mércores, a partir de hoxe e mentres dure o confinamento, en horario de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas.  Para accederes a este servizo de videoconferencia preme neste enlace.

 

Proxecto Terra-APLU

Enviado por iesproval o Xov, 2020-04-16 21:25

O noso alumnado de 2º e 3º ESO participou este curso na actividade “Eu son inspect@r urbanístic@. Coida do Territorio. Coida do teu”, que forma parte do Proxecto TERRA-APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística), promovido polo departamento de Xeografía e Historia para potenciar a protección do medio, da paisaxe e do noso territorio. Nas imaxes podemos velos lucindo cadansúa identificación que os acredita como inspectores urbanísticos! Parabéns!

( categories: )

Agradecementos ao IES San Clemente

Enviado por iesproval o Xov, 2020-04-16 19:08

( categories: )

Aviso sobre a 2ª avaliación

Enviado por iesproval o Ven, 2020-03-27 22:47

 

Resumo das instrucións emitidas no día de hoxe pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: 

  1. A efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos procederán a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre. Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, disporá as medidas precisas para a súa formalización, na medida do posible, antes do 3 de abril.

  2. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. En consecuencia, aqueles centros que non teñan formalizado o peche da avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita data.

  3. No caso das ensinanzas de formación profesional de grao medio e grao superior na avaliación parcial de módulos do segundo curso no réxime ordinario, o equipo docente tomará as decisións de acceso do alumnado á FCT e, nos ciclos de grao superior, o módulo de proxecto.

  En virtude do exposto máis arriba, informo á comunidade educativa do seguinte:

     1. Os boletíns de notas correspondentes á segunda avaliación serán enviados por Abalar o día 3 de abril, ás 14:00 horas.

    2. Dadas as circunstancias derivadas do estado de alarma polo COVID-19, non se emitirán boletíns de cualificacións en soporte papel, polo que se recomenda vivamente ás familias dos menores, e ao alumnado maior de idade, a descarga da aplicación abalarMóbil. Máis información no seguinte enlace.

  

Daniel Ángel Mulet Pérez

Director do IES Escolas Proval

Directrices para o teletraballo

Enviado por iesproval o Xov, 2020-03-19 21:04

Por mor da suspensión temporal da actividade educativa presencial en todos os centros educativos, o CAFI pon a disposición do profesorado unha serie de recursos formativos e materiais educativos dixitais para o desenvolvemento da aprendizaxe a distancia. Para visualizar ditos servizos e recursos prémase no documento anexo

( categories: )

Tarefas para a ESA

Enviado por iesproval o Mar, 2020-03-17 20:28

Premendo neste enlace poden consultarse os medios telemáticos qu empregará o profesorado da ESA para xestionar o traballo do seu alumnado durante estas dúas semanas.

( categories: )

Tarefas para os ciclos formativos

Enviado por iesproval o Lun, 2020-03-16 22:00

Na táboas que adxuntamos no parágrafo inferior recóllense os medios telemáticos a través dos que se pode contactar co profesorado que imparte docencia nos ciclos formativos. A maioría son os mesmos que xa se viñan utilizando ao longo do curso. Por favor, o alumnado deberá comunicarse co seu profesorado a través dos medios consignados para recibir as instrucións correspondentes para o desenvolvemento das materias mentres dure a situación de alerta polo Covid-19.

Prema nos seguintes enlaces para ver a táboa de Administrativo, Electrónica e Formación e Orientación laboral.

 

( categories: )

Tarefas para ESO e bacharelato

Enviado por iesproval o Lun, 2020-03-16 20:32

Para acceder ás tarefas e orientacións emitidas polo profesorado para os diferentes cursos, hai que premer no curso correspondente da primeira columna (esquerda); e, para visualizar os documentos anexos relacionados con ditas tarefas, débese premer nos enlaces da segunda columna (dereita). Cómpre ter en conta que esta programación é provisional e estarase actualizando conforme avancen os días.

TAREFAS POR CURSOS FICHEIROS ANEXOS
TAREFAS 1º ESO

mate1ESOAdolfo

relixión1ESO

relixiónanexo1ESO

educFísica1ESO

plástica1ESO

ObradoiroMusical1ESO

mate1ESORaquelACS

mate1ESORaquel1

mate1ESORaquel2

mateDiego1ESO1

mateDiego1ESO2

galegoÁnxeles1ESO

francés1/2LE-1ESO

hábitos1ESO

PT1ESO-LC1(novo)

PT1ESO-LC2(novo)

PT1ESO-LCcomprensión(novo)

PT1ESO-LCdictados(novo)

PT1ESO-Mate(novo)

PT1ESO-LC5ampliaciónMate(novo)

TAREFAS 2º ESO

mateAdolfo2ESO

relixión2ESO

relixiónanexo2ESO1

relixiónanexo2ESO2

música2ESO

mateDiego2ESO

mateGonzalo2ESO

FeQ2ESOA

francés2LE-2ESO

programación2ESOA

PT2ESO-LC1(novo)

PT2ESO-LC2(novo)

PT2ESO-LCcomprensión(novo)

PT2ESO-LCdictados(novo)

 TAREFAS 3º ESO

mateAdolfo3ESO

relixión3ESO

relixiónanexo3ESO

mateAcadRaquel3ESO

mateAplicGonzalo3ESO

mateGonzalo3ESO

FeQ3ESOA

músicaZarabanda3ESO

francés1+2LE-3ESO

plástica3ESO

TAREFAS 4º ESO

mateAcadRaquel4ESO

latín4ESO

mateDiego4ESO

relixión4ESO

relixiónanexo4ESO

plástica4ESO

bioloxía4ESO

TAREFAS 1º BAC

latín1BAC

grego1BAC

mateAplicRaquel1BAC1

mateAplicRaquel1BAC2

mateAplicRaquel1BAC3

mateDiego1BAC

FQ1BAC

relixión1BAC

francés2LE-1BAC

bioloxía1BAC

debuxoArt1BAC

debuxoTéc1BAC

 TAREFAS 2º BAC

latín2BAC

grego2BAC

MétodosGonzalo2BAC

física2BACB

mateAplicCCSSGonzalo2BAC

bioloxía2BAC

debuxoTéc2BAC

TEGP2BAC

 

 

( categories: )

Suspensión das clases e medidas para os centros

Enviado por iesproval o Xov, 2020-03-12 23:04

Ante as últimas noticias recibidas en relación á epidemia do Coronavirus, trasládase á comunidade educativa información pública anunciada polo Presidente da Xunta de Galicia:

A partir do próximo luns, 16 de marzo, suspéndense as clases en todos os niveis educativos durante un prazo de 14 días naturais.

A asistencia ás clases no día de mañán, 13 de marzo, será decisión das familias, aínda que se recomenda non asistir ás mesmas como medida de prevención. En todo caso, funcionará o servizo de transporte de xeito habitual. Así mesmo, os exames que estean pautados para mañán quedan supeditados a estas recomendacións, que teñen un rango superior.

Na páxina web da Consellería de Educación poden consultarse as medidas que se activarán nos centros educativos durante este período. En canto recibamos máis información, publicarémola nesta web, no servizo "abalar móbil" e nas redes sociais (facebook/instagram) do centro.

                                                                                   Daniel Ángel Mulet Pérez, director do IES Escolas Proval

 

 

( categories: )
Distribuir contido