Skip to Content

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO. SETEMBRO 2021

O alumnado que teña algún libro do fondo solidario deberá devolvelo na secretaría do centro o memos día que veña a realizar os exámene de setembro.

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR 2021-2022

14 de xullo

Publicadas as listaxes provisionais do FONDO SOLIDARIO de axudas para adquirir material escolar no taboleiro de anuncios, as persoas interesadas poden consultalas chamando ao teléfono do centro: 881 86 64 74

Tamén poderán consultar o estado e resolución da súa solicitude de axudas na aplicación fondo libros, no menú lateral cidadán accedendo con certificado electrónico ou chave 365.

Poderán reclamar ás listaxes provisionaies o xoves 15 e o venres 16 de xullo.

Os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado xa poden pasar a recoller os vales para adquisición de material solicitando previamente cita a través do teléfono do centro, sempre que:

  • O alumnado xa estea matriculado para o curso 2021-2022 (que promocionara de curso na convocatoria ordinaria de xuño)
  • Que devolvera todos os libros do fondo solidario do curso 2020-2021 e que estiveran en bo estado.

A listaxe definitiva de solicitudes admitidas para o fondo solidario de axudas para adquirir material escolar será publicada o 15 de setembro. O prazo de reclamación á listaxe provisinal será nos dous días seguintes á publicación.

O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2021/22, poderá presentar solicitude de participación no prazo dun (1) mes desde a formalización da matrícula.

 

21 de maio

Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/22.

Prazo de presentación: do 21 de maio ao 22 de xuño de 2021 (este incluído)

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

No caso de querer presentar a documentación persoalmente no centro, na situación actual de pandemia provocada pola COVID19, deberá solicitar cita previa no teléfono 881 86 64 74.

O acceso ao centro está restrinxido ás persoas con cita previa e antes da entrada deberá comunicarse coa conserxería a través do videoporteiro. Non se permite á entrada libre ao centro.

As solicitudes que non se puidesen validar por estar presentadas fóra de prazo, por falta de emenda das deficiencias da solicitude e/ou da documentación ou por falta da devolución dos libros de texto recibidos do fondo solidario quedarán excluídas.

O alumnado dos centros participantes no proxecto de educación dixital (E_DIXGAL) está excluído da participación no fondo solidadrio de libros de tesxto, non obstante terá dereito á axuda para adquirir material escolar e recibirá un ordenador portátil que terá ao seu dispor para traballar con recursos dixitais gratuitos (libros dixitais, actividades interactivas, etc.)

Orde do 6 de maio de 2021 (DOG)

Extracto da Orde do 6 de maio de 2020 (DOG)

Modelos de solicitude: Anexo I -Anexo II

Máis información:

Anuncio ao alumnado

Axudas libros de texto e material escolar

Procedemento ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO 2021-2022

Na seguintes ligazóns podes consultar os listados de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2020-2021

  

    

ESO BACHARELATO
 
 
 
Listado completo libros 2021-2022

 

 

 

ADMISIÓN EN CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2021-2022

Ábrese o prazo para a solicitude de Ciclos Formativos para o vindeiro curso 2021-2022, tanto de GM como de GS. Podes seguir a través da web toda a información sobre o proceso de Grao Medio e de Grao Superior. O periodo ordinario de solicitude abrangue do 25 de xuño ás 9:00 ao 5 de xullo ás 13:00 horas.

 

MÁIS INFORMACIÓN:

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN

Oferta curso 2021-2022 ciclos formativos clasificada por familia profesional e ciclo formativo.

Oferta curso 2021-2022 ciclos formativos clasificada por provincia e concello

Enlace a folletos informativos das diferentes familias profesionais

Calendario de admisión

Instrucións xerais sobre o proceso de admisión 

Modalidades de bacharelato con acceso preferente a CF de Grao Superior

Instrucións sobre como realizar a solicitude web 

Vídeo sobre como realizar a solicitude web 

Acceso para realizar a SOLICITUDE

 

CICLOS FORMATIVOS LIBERADOS (pendente de publicación)

 

Tamén podes consultar toda a información sobre a FP DUAL (requisitos, prazos, oferta...).

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN A FP DUAL

 

Se tedes calquera dúbida durante o proceso, consultádea no departamento de Orientación.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO AO RENDEMENTO ACADÉMICO CORRESPONDENTES AO CURSO 2020/2021

  • Destinado ao alumnado que cursase durante o ano académico 2020/21 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia, estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e que obtivese no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.
  • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 7 de xuño de 2021 e rematará o día 6 de xullo de 2021.

Prazo de presentación de solicitudes: 07/06/2021 - 06/07/2021

  • É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación. As solicitudes (anexo I), presentaranse preferiblemente por vía electrónica. Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que  se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes, opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas na normativa ao respecto.
  • A realización da proba terá lugar na data que se estableza mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e no portal educativo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (https://www.edu.xunta.gal). Na dita resolución fixaranse, así mesmo, os lugares e o horario de celebración da proba.

Orde do 25 de maio de 2021 (DOG)

Extracto da Orde do 25 de maio de 2021 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I


Máis información:

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/2021

Premios ESO

Procedemento ED311D - Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico.

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/2020

ADMISIÓN 2021-2022: LISTA DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS

ADMISIÓN 2021-2022

14-05-2021 Lista definitiva de solicitudes admitidas

Todas as solicitudes resultaron admitidas, para consultar as listas pode facelo:

  • Presencial; No taboleiro de secretaría do centro. Precísase solicitar cita previa para acceder ao centro.

Dadas as circunstancias actuais provocadas pola COVID-19, o centro contactará telefónicamente coa famila do alumnado para comunicarlle que resultou admitido e facilitarlle unha cita para a matrícula que terá que realizar a finais de xuño, sempre que promocione no curso actual na convocatoria ordinaria. No caso contrario terá que realizar a matrícula no mes de setembro.

Máis información sobre o procedemento de matrícula na páxina ADMISIÓN E MATRÍCULA 2021-2022

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO CORRESPONDENTES AO CURSO 2020/2021

Destinados a alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020-2021 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, sexa proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso e ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

Prazo de presentación de solicitudes: 27/04/2021 - 26/05/2021

Solicitude (Anexo I)

Orde do 9 de abril de 2021 (DOG)

Extracto da Orde do 9 de abril de 2021 (DOG)

Procedemento ED311A - Premios extraordinarios BAC


Máis información:

Premios extraordinarios de bacharelato

AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE_ABAU 2021

  • Calendario de actuacións administrativas para alumnado de 2º de BAC. Maio 2021.
  • Solicitude do título de Bacharelato
  • Matrícula nas probas de acceso á universidade -ABAU xuño 2021-

Lembra entregar o antes posible e antes das 12 h. do luns 24 de maio a documentación de matrícula na secretaría do centro.

ADMISIÓN E MATRÍCULA 2021-2022

MATRÍCULA 2021-2022

Información

Carga horaria da ESO

Carga horaria do BAC

 

Calendarios

Alumando do centros adscritos:

CEIP A Igresa-Calo

CEIP da Ramallosa

CEIP Plurilingüe Os Tilos

Para o alumnado matrículado no centro no curso 2020-2021.

Para o alumnado matrículado no centro no curso 2020-2021.

Para o alumando que acadaou praza no centro no proceso de admisión 2021.

Distribuir contido


by Dr. Radut