Skip to Content

ADMISIÓN 2021-2022: LISTA DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS

ADMISIÓN 2021-2022

14-05-2021 Lista definitiva de solicitudes admitidas

Todas as solicitudes resultaron admitidas, para consultar as listas pode facelo:

 • Presencial; No taboleiro de secretaría do centro. Precísase solicitar cita previa para acceder ao centro.

Dadas as circunstancias actuais provocadas pola COVID-19, o centro contactará telefónicamente coa famila do alumnado para comunicarlle que resultou admitido e facilitarlle unha cita para a matrícula que terá que realizar a finais de xuño, sempre que promocione no curso actual na convocatoria ordinaria. No caso contrario terá que realizar a matrícula no mes de setembro.

Máis información sobre o procedemento de matrícula na páxina ADMISIÓN E MATRÍCULA 2021-2022

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO CORRESPONDENTES AO CURSO 2020/2021

Destinados a alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2020-2021 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia ben na modalidade presencial ou na modalidade a distancia, sexa proposto para título na convocatoria ordinaria do dito curso e ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

Prazo de presentación de solicitudes: 27/04/2021 - 26/05/2021

Solicitude (Anexo I)

Orde do 9 de abril de 2021 (DOG)

Extracto da Orde do 9 de abril de 2021 (DOG)

Procedemento ED311A - Premios extraordinarios BAC


Máis información:

Premios extraordinarios de bacharelato

AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE_ABAU 2021

 • Calendario de actuacións administrativas para alumnado de 2º de BAC. Maio 2021.
 • Solicitude do título de Bacharelato
 • Matrícula nas probas de acceso á universidade -ABAU xuño 2021-

Lembra entregar o antes posible e antes das 12 h. do luns 24 de maio a documentación de matrícula na secretaría do centro.

ADMISIÓN E MATRÍCULA 2021-2022

MATRÍCULA 2021-2022

Información

Carga horaria da ESO

Carga horaria do BAC

 

Calendarios

Alumando do centros adscritos:

CEIP A Igresa-Calo

CEIP da Ramallosa

CEIP Plurilingüe Os Tilos

Para o alumnado matrículado no centro no curso 2020-2021.

Para o alumnado matrículado no centro no curso 2020-2021.

Para o alumando que acadaou praza no centro no proceso de admisión 2021.

CONVOCATORIA PROBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2021

 

ACCESO A GRAO MEDIO

Matrícula do 15 ao 26 de marzo de 2021

Realización da proba o 27 de maio de 2021

LUGARES E SEDES DE REALIZACIÓN DA PROBA (pendente de publicación o 30 de abril)

Permite o acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio sen o título da ESO.

Requisitos: Cumprir 17 anos (ou máis) durante o 2021.

NOTA INFORMATIVA

Ligazón á aplicación informática para facer a solicitude

Instrucións para a confección da solicitude

CALENDARIO

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA (pendente de publicación)

Toda a información sobre a convocatoria de 2021

Exames de convocatorias anteriores

 

Información  xeral PrAccCFGM

 

ACCESO A GRAO SUPERIOR

Matrícula do 18 de febreiro ao 3 de marzo de 2021

Realización da proba o 15 de abril de 2021

LUGARES E SEDES DE RALIZACIÓN DA PROBA (pendente de publicación o 26 de marzo)

Permite o acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior sen o título de bacharelato.

Requisitos: Cumprir 19 anos (ou máis) durante o 2021.

NOTA INFORMATIVA

Ligazón á aplicación informática para solicitude

Instrucións para a confección da solicitude

CALENDARIO

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA

Toda a información sobre a convocatoria de 2021

Exames de convocatorias anteriores

Información xeral  PrAccCFGS

-

 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO-PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL-

(Atópase en revisión)

 • Programacións de departamento: Ver apartado web dos distintos departamentos no bloque da dereita.

FONDO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR 2020-2021

15 de setembro

Publicadas as listaxes definitivas do FONDO SOLIDARIO de libros de texto no taboleiro de anuncios, as persoas interesadas podes consultalas chamando ao teléfono do centro.

Dadas as circunstancias actuais provocadas pola COVID-19, a entrega de libros do fondo farase directamente na aula ao alumnado nos primieiro días de clase.

Tamén poderán consultar o estado e resolución da súa solicitude de axudas na aplicación fondo libros, no menú lateral cidadán accedendo con certificado electrónico ou chave 365.

Os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que tivo que presentarse as probas extraordinarias de setembro xa poden pasar a recoller os vales para adquisición de material solicitando previamente cita a través do teléfono do centro, sempre que:

 • O alumnado xa estea matriculado para o curso 2020-2021.
 • Que devolvera todos os libros mercados do fondo solidario do curso 2019-2020 e que estiveran en bo estado.

BECAS 2020-2021

Prazo de presentación ata o 30 de setembro

Antes de solicita a axuda poñerse en contacto co departamento de Orientación a partir do 1 de setembro.

Pasos para solicitar a axuda

As solicitudes deberán presentarse online, a través da sede electrónica do Ministerio

 

Prazo de presentación ata o 1 de outubro

Pasos para solicitar a axuda

máis información...

As solicitudes deberán presentarse online, a través da sede electrónica do Ministerio

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO AO RENDEMENTO ACADÉMICO CORRESPONDENTES AO CURSO 2019/2020

 • Destinado ao alumnado que cursase durante o ano académico 2019/20 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia, estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria e que obtivese no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.
 • O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 27 de xullo de 2020 e rematará o día 21 de agostode 2020.

Prazo de presentación de solicitudes: 27/07/2020 - 21/08/2019

 • É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación. As solicitudes (anexo I), presentaranse preferiblemente por vía electrónica. Será imprescindible cubrir previamente os datos na aplicación que  se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/premiosedu, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado cuberto cos datos correspondentes, opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas na normativa ao respecto.
 • A realización da proba terá lugar na data que se estableza mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e no portal educativo da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (https://www.edu.xunta.gal). Na dita resolución fixaranse, así mesmo, os lugares e o horario de celebración da proba.

Orde do 13 de xullo de 2020 (DOG)

Extracto da Orde do 13 de xullo de 2020 (DOG)

Modelo de solicitude: Anexo I


Máis información:

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2019/2020

Premios ESO

Procedemento ED311D - Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico.

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/2019

Distribuir contido


by Dr. Radut