CPI PLURILINGÜE CERNADAS DE CASTRO  Aula Virtual 

[Actividade recente]       

Título Tipo Nome Data de envio
Mochilas viaxeiras Páxina mariasila.vazquez 21/12/2020 - 11:19
Datos das Titorías Páxina jteira 15/12/2020 - 19:59
Datos das Titorías Páxina jteira 15/12/2020 - 19:57
Datos das Titorías Páxina jteira 15/12/2020 - 19:53
4 trail san silvestre lousame Imaxe jteira 12/12/2020 - 21:36
Torneo Xadrez Online Imaxe jteira 12/12/2020 - 21:32
Agasalla un libro por Nadal. Páxina mariasila.vazquez 11/12/2020 - 13:11
IV Trail de San Silvestre Historias pipaca 10/12/2020 - 12:46
Torneo de xadrez online Historias pipaca 10/12/2020 - 11:49
Ludoteca no Nadal, Entroido e Semana Santa Historias pipaca 07/12/2020 - 11:14

Distribución máscaras para o alumnado de Ensino Obligatorio.

Prezadas familias:

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publicou o venres 13 de novembro  no DOG  a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria.

O alumnado de primaria e secundaria que fose beneficiario do vale para mercar material escolar (50 €) no curso escolar 2020/21. NON TEN QUE PRESENTAR A SOLICITUDE.

No caso de non solicitar a axuda de libros este curso poderán cubrir a instancia e serán beneficiarios se a renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € (exercicio fiscal 2018).  Xunto coa solicitude deberán entregar a documentación que sinala a orde.

Prazo para presentar as solicitudes do 16 ata o 27 de novembro na Conserxería do centro ou a través da sede electrónica.

NOVAS INSTRUCIÓNS COLABORADORES DE COMEDOR ESCOLAR

O  Consello da Xunta acordou  autorizar , de xeito excepcional, no caso de non contar no comedor escolar co número necesario de colaboradores que sexan persoal funcionario e laboral destinado no centro escolar  ou pais e nais, titores legais e acolledores familiares dos alumnos escolarizados nel, a estender aos familiares convivintes, que residan no mesmo domicilio dos menores comensais, a posibilidade de colaborar voluntariamente, nos mesmos termos previstos na lexislación sectorial de aplicación para os restantes colaboradores.

A excepcionalidade desta medida condiciona a súa vixencia, que rematará no momento no que deixen de aplicarse as medidas educativas e sanitarias abordadas para paliar a pandemia da COVID-19.

          Polo tanto, ábrese unha  lista de inscrición de novos colaboradores voluntarios que reúnan a condición de seren familiares dos alumnos comensais que convivan no mesmo domicilio destes. Dita lista permanecerá aberta ao longo de todo o curso 2020-2021.

Os solicitantes para seren inscritos deberán aportar unha declaración xurada de que conviven no mesmo domicilio que algún dos menores comensais.

Tamén terán que entregar un certificado negativo do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais de non ter sido condenado por sentenza firme por delito algún contra a liberdade e indemnidade sexual.

Por último, contarán coa autorización do pai, nai, titor legal ou acolledor familiar do alumno comensal co que convivan para colaborar no comedorescolar.

Os convivintes admitidos como colaboradores cesarán na súa actividade voluntaria no comedor escolar no caso de que no centro de ensino se reciba petición de colaborar proveniente de persoal funcionario e laboral destinado no colexio ou de pais, nais, titores legais e acolledores familiares do alumnado escolarizado no centro.

Para anotarse na devandita lista como colaboradores de comedor deberán chamar ao teléfono  881866801.

Plans do Centro

FESTIVO LOCAL

O vindeiro venres, 2 de outubro, é festivo local polo que é día non lectivo no centro.

INICIO DO CURSO ESCOLAR PARA O ALUMNADO DE ESO

O alumnado de ESO incorporarase ao curso escolar 2020_21 atendendo ás instrucións marcadas pola Consellería de Educación, deste xeito:

O mércores 23 de setembro incorpórase o alumnado de 1º e 2º de ESO.

O xoves 24 de setembro, o alumnado de 3º ESO.

O venres 25 de setembro, o alumnado de 4º ESO.

 

O alumnado unha vez acceda ao recinto escolar, tanto o transportado como o achegado polas familias, deberá dirixirse ao patio cuberto onde accederá ao interior do centro pola porta que lle indique o profesorado. Deberá vir provisto de máscara e gardar a distancia de seguridade en todo momento.

 

 

 

 

Listaxe Definitiva Fondo Solidario de libros de texto para alumnado ESO curso 2020/21

Publícanse as listaxes definitivas do alumnado admitido no Fondo Solidario de libros de texto da etapa de Educación Secundaria Obrigatoria.

Pódense consultar da seguinte forma:

a) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación fondolibros DNI coa Chave365.

b) Presencial: No taboleiro de anuncios da Secretaría do centro ou chamando aos teléfonos  881 866 801/ 881 866 807 en horario de mañá de 9:00 h á 14:00 h.

A entrega do vale de material entregarase a partir do 7 de setembro.

Recollida do alumnado nas tardes dos martesNas tardes do martes as horas de recollida do alumnado serán:

14:10: se o alumnado non fai uso do servizo de comedor escolar.
15:00: tras facer uso do servizo de comedor escolar.
15:40: como os restantes días da semana.
17:20: hora de saída do transporte escolar.

Durante este curso escolar non haberá ningún tipo de actividade extraescolar dende que  remate o servizo de comedor escolar, nin por parte da ANPA, do Concello ou do centro dado que debemos respectar os grupos estables de convivencia.
O alumnado permanecerá na súa zona do patio sempre que a climatoloxía o permita ou, en caso contrario,  na súa aula.

APRAZAMENTO DO INICIO DE CURSO PARA A ETAPA DE SECUNDARIA

A Consellería de Educación vén de aprazar o inicio do curso na etapa de ESO, Bacharelato e Formación Profesional.  Para o alumnado de  ESO o inicio do curso escolar será do seguinte xeito:

 

23 de setembro: Alumnado de 1º e 2º ESO.

24 de setembro: Alumnado de 3º ESO.

25 de setembro: Alumnado de 4º ESO.

Distribuir contido