[Actividade recente]       

Título Tipo Nome Data de envio
DÍAS NON LECTIVOS Historias pipaca 07/05/2021 - 13:06
LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2021_22 Historias pipaca 07/05/2021 - 11:06
Proxecto: A máquina do tempo Páxina mariasila.vazquez 04/05/2021 - 19:12
Temos dúas novas seccións!!! Páxina mariasila.vazquez 04/05/2021 - 19:03
Biblio patio Páxina mariasila.vazquez 04/05/2021 - 18:45
Día do libro en 2º de Primaria Páxina mariasila.vazquez 04/05/2021 - 18:36
Reto Camaleón Artigo do blogue ana.balsa 27/04/2021 - 19:42
Contacontos Páxina mariasila.vazquez 26/04/2021 - 19:44

DÍAS NON LECTIVOS

Informamos a toda a comunidade educativa que A Xefatura Territorial da Coruña autorizou o martes 18 de maio como día NON LECTIVO. 

Polo tanto, comunicamos que o centro  permanecerá pechado o luns 17 de maio (Festivo Autonómico – Día das Letras Galegas) e o martes 18 de maio ( día non lectivo escollido polo centro).

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2021_22

Informamos de que xa están publicadas no centro as listaxes definitivas resultantes do proceso de admisión do alumnado para o curso 2021/22. Todo o alumnado solicitante obtivo praza. Poden tamén consultar esta información a través da aplicación admisionalumnado.

As datas de matrícula abranguen o período comprendido entre o 20 e o 30 de xuño, ámbolos dous incluídos.

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2021_22

Todo o alumnado que solicitou praza para o vindeiro curso escolar 2021_22 foi admitido. A matrícula deberá formalizarse entre o 20 e o 30 de xuño de 2021.

SOLICITUDE DE ADMISIÓN CURSO 2021-22

Do 1 ao 22 de marzo de 2021 ábrese o prazo para solicitar a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

O impreso ED550B é para formalizar a devandita admisión do alumno/a que poderán entregar de xeito presencial no centro docente indicado como primeira opción ou presentalo mediante o formulario normalizado ED550B a través da  aplicación de xestión do proceso admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

O procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos está regulado polo Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG 26/12/2012) , pola Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013), pola Orde do 25 de xaneiro de 2017(DOG 01/02/2017) e pola Orde do 18 de decembro de 2020 (DOG 22/12/2020)

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

Os prazos a ter en conta son:

   

Prazo de reclamación contra a non admisión

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 25 de abril de 2021

Publicación das  listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio de 2021

Prazo para formalizar a matrícula en Educación Infantil e Educación Primaria

Dende o 20 ata o 30 de xuño de 2021

Prazo para formalizar a matrícula en Educación Secundaria Obrigatoria

Dende o 25 de xuño  ata o 10  de xullo de 2021

Horario do centro:

 

CLASES

Ed. Infantil e Primaria: 9:10 - 14:10

Ed. Secundaria: 9:10 - 14:50

COMEDOR

14:10 - 14:50( 1ª quenda)

14:50-15:40(2ª quenda)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

14:50 - 15:40

SAÍDA AUTOBUSES

15:40 (no caso de que a situación derivada da  COVID finalice), os martes a saída será ás 17:20)

Servizos complementarios que ofrece o centro:

● Transporte escolar e Comedor escolar. Regulado polo Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro

     Documentación a entregar no centro

  • Impreso ED550B cumprimentado. No caso de que o seu fillo/a presente necesidades específicas de apoio educativo debe facelo constar marcando SI en solicita praza para alumnado con  necesidades específicas de apoio educativo debendo acompañar a solicitude de  todos aqueles informes médicos dos que dispoñan que o certifiquen.
  • Copia DNI  dos pais e do alumno/a se o tivera.
  • Copia do libro de familia.
  • Copia da tarxeta sanitaria do alumno/a.
  • Folla de empadronamento de toda a unidade familiar.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.
  • Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede.
  • Xustificantes de concorrencia de minusvalía no alumno/a que se vai matricular ou en titores/as ou irmáns seus, de ser o caso.

Ficheiros Adxuntos:

Criterio complementario establecido polo centro.pdf
ED550B_2021_22.pdf
Resolución resultado sorteo anual letras admisión 2021.pdf
ORDE 12 DE MARZO DE 2013, DE DESENVOLVEMENTO DE ADMISIÓN.pdf
Oferta de postos escolares 2021_22.pdf

 

 

RESERVA DE PRAZA 2021_22

reserva de praza é só para o alumnado deste propio centro que vai seguir estudos aquí para o ano seguinte, ou para alumnado de 4º ESO que vai continuar estudos no IES Virxe do Mar (centro ao que estamos adscritos)

 PERIODO DE RESERVA DE PRAZA

 Do 1 ao 8 de febreiro de 2021

 Documentación:

 Xuntamos o ANEXO I para que o alumnado de 4º ESO poda cumprimentar a súa reserva.

A reserva de praza para os centros adscritos poderá facerse telemáticamente a través da aplicación "admisión alumnado".  (Ligazón)

 

 PERIODO DE ADMISIÓN

Para alumnado que non está actualmente matriculado no centro o período de admisión abranguerá dende o 1 ao 22 de marzo de 2021.

 

Listaxe difinitivo distribución de máscaras.

Publícase a listaxe definitiva para a distribución das máscaras do alumnado beneficiario de Educación Primaria e Educación Secundaria.

A partir do mércores 9 de decembro os pais/nais ou titores legais poderán recollelas.

Para calquera dúbida o teléfono da Secretaría: 881886801.

Listaxe provisional distribución de máscaras.

 

Publícase a listaxe provisional de admitidos e excluídos do procedemento para a distribución de máscaras.

Os beneficiarios do vale de material (50 €) están admitidos na lista provisional.

Os solicitantes que fixeron o trámite poderán preguntar sobre o estado da mesma no número de teléfono 881866801.

En caso de exclusión na listaxe provisional, as persoas afectadas poderán formular reclamación ante o centro docente nos dous (2) días hábiles seguintes ao da súa publicación.

25 de Novembro: día contra a violencia de xénero

Os noso alumnado traballou duro para crear estes vídeos para o día contra a violencia de xénero.

Distribuir contido