ENTROIDO 2020

 O venres 21 de febrero, xuntamente con unha multitude de Seres Máxicos, celebramos o Entroido no Cernadas e pasámolo moi ben!

 

Mais fotos nos archivos:

SOLICITUDE DE ADMISIÓN CURSO 2020-21

Do 1 ao 20 de marzo de 2020 ábrese o prazo para solicitar a admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

O impreso ED550B é para formalizar a devandita admisión do alumno/a que poderán entregar de xeito presencial no centro docente indicado como primeira opción ou presentalo mediante o formulario normalizado ED550B a través da  aplicación de xestión do proceso admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

O procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos está regulado polo Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG 26/12/2012) , pola Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013) e pola Orde do 25 de xaneiro de 2017(DOG 01/02/2017)

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

Os prazos a ter en conta son:

   

Prazo de reclamación contra a non admisión

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 25 de abril de 2020

Publicación das  listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio de 2020

Prazo para formalizar a matrícula en Educación Infantil e Educación Primaria

Dende o 20 ata o 30 de xuño de 2020

Prazo para formalizar a matrícula en Educación Secundaria Obrigatoria

Dende o 25 de xuño  ata o 10  de xullo de 2020

Área de influencia do centro:

              Lugares de Vilardante e Vilafabeiro, do Concello de Noia, e todas as parroquias de Lousame, excepto a de San Xoán de Camboño.

Horario do centro para o vindeiro curso escolar:

Actualmente estamos esperando a confirmación por parte da Dirección Xeral de Centros do cambio de horario para o vindeiro curso escolar, a saber,

CLASES

  9:10 - 14:10

COMEDOR

14:10 - 14:50

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

14:50 - 15:40

SAÍDA AUTOBUSES

15:40 (agás o martes que será ás 17:20)

Servizos complementarios que ofrece o centro:

● Transporte escolar e Comedor escolar. Regulado polo Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro

Deben entregar  toda a documentación acreditativa de méritos puntuables no momento de presentación da solicitude de admisión para aplicar o baremo correspondente no caso de haber máis solicitudes que prazas.

  • Impreso ED550B cumprimentado. No caso de que o seu fillo/a presente necesidades específicas de apoio educativo debe facelo constar marcando SI en solicita praza para alumnado con  necesidades específicas de apoio educativo debendo acompañar a solicitude de  todos aqueles informes médicos dos que dispoñan que o certifiquen.
  • Copia DNI  dos pais e do alumno/a se o tivera.
  • Copia do libro de familia.
  • Tarxeta sanitaria.
  • Folla de empadronamento de toda a unidade familiar.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.
  • Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede.
  • Xustificantes de concorrencia de minusvalía no alumno/a que se vai matricular ou en titores/as ou irmáns seus.

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020.

A Consellería de Educación, Universitaria e Formación Profesional convoca  prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras para o alumnado no ano 2020.

Están destinadas ao alumnado que curse 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2019/20, na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 27 de febreiro e remata o día 26 de marzo (ambos inclusive).

  Os alumnos deben cumprir os seguintes requisitos:

 a) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2019/2020.

 b) Ter acadado no curso 2018/2019 e na área ou materia de Lingua Inglesa, unha cualificación mínima de «Ben» ou 6.

 c) Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade.

 d) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 e) Estar en posesión do documento nacional de identidade (DNI), número de identidade de estranxeiro (NIE) ou pasaporte, excepto o alumnado menor de 14 anos. 

 

DESFILE DE ENTROIDO

O vindeiro vernes día 21, a partir das 11h, celebraremos o noso tradicional desfile de Entroido. Estades todos convidados a ver como unha multitude de Seres Máxicos nos visitan.

 

ENTROIDO 2020

Comezamos o tempo do Entroido así que vos deixamos as ordes do Meco:

RESERVA DE PRAZA 2020_21

reserva de praza é só para o alumnado deste propio centro que vai seguir estudos aquí para o ano seguinte, ou para alumnado de 4º ESO que vai continuar estudos no IES Virxe do Mar (centro ao que estamos adscritos)

 PERIODO DE RESERVA DE PRAZA

 Do 1 ao 17 de febreiro de 2020

 Documentación:

 Xuntamos o ANEXO I para que o alumnado de 4º ESO poda cumprimentar a súa reserva.

A reserva de praza para os centros adscritos poderá facerse telemáticamente a través da aplicación "admisión alumnado".  (Ligazón)

 

 PERIODO DE ADMISIÓN

Para alumnado que non está actualmente matriculado no centro o período de admisión abranguerá dende o 1 ao 20 de marzo de 2020.

 

Antía Mayo:Sueño con llegar lo más lejos posible

Antía Mayo: «Sueño con llegar lo más lejos posible»

La «crack», que milita en Victoria y en el Portus Apostoli, ya ha sido llamada por dos selecciones gallegas.

Con este titular na Voz de Galicia sobre unha das nosas alumnas de 1º ESO iniciamos a xornada.

De parte de toda a comunidade educativa, parabéns Antía polos teus logros, pola túa constancia e polo teu esforzo! Desexámosche que podas chegar ben lonxe na túa maior paixón, o fútbol, sen esquecer o teus estudos.

Preme aquí para ver a totalidade da noticia.

Cambios na páxina

Nos vindeiros días puideran producirse alteracións na páxina debido a un proceso de modificacións na organización dos contidos.

Desculpas polas molestias.

Despedida da nosa compañeira Milu

Milu,

GRAZAS ploa túa xenerosidade,

GRAZAS polo teu cariño,

GRAZAS polo teu sorriso,

GRAZAS pola túa simpatía,

GRAZAS polo teu traballo,

GRAZAS polo tempo compartido.

ATA SEMPRE  querida amiga!

 

Listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto de ESO para o curso 2019/20.

Nos documentos adxuntos poderedes consultar a listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto para o curso 2019/20 de Educación Secundaria.

 

Distribuir contido