Secretaría

Fin de curso. Axudas de libros e novas matriculacións

Axenda fin de curso

Xúntase neste anuncio o enlace ao documento (en formato PDF) coa circular para as familias na que se detalla a axenda de fin de curso.

Matriculación de alumnado novo

Tal e como se contempla na lexislación vixente, o prazo de matrícula para o vindeiro curso é do 20 ao 30 de xuño do presente ano. Xúntase neste anuncio o enlace ao documento (en formato PDF) coa documentación e as instrucións relativas a este proceso.

Axudas aos libros de texto

Estando aberto o prazo para solicitar as axudas aos libros de texto para o vindeiro curso escolar, xúntase neste anuncio o enlace ao documento (en formato PDF) coas instrucións básicas sobre estas axudas.

Nova unidade de educación infantil e xornada de portas abertas

Segundo resolución da Comisión de Escolarización da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e OU da Coruña do 4 de xuño, neste centro habilítase unha nova aula de educación infantil de 3 anos para o vindeiro curso escolar 2012/2013. Como consecuencia, as solicitudes de inscrición no centro para este curso de educación infantil inicialmente rexeitadas xunto con outras de centros veciños, pasan a ser readmitidas polo que se confecciona unha nova lista de alumnado admitido para o vindeiro curso escolar que será publicada nos vindeiros días.

Asemade estase a comunicar telefónicamente ás familias do alumnado de nova incorporación ao centro que o vindeiro martes 19 de xuño ás 4 da tarde terá lugar nas instalacións do centro unha xornada de portas abertas nas que se explicará con detalle os diversos aspectos organizativos do centro, das súas actividades, e da tramitación de diversos procedementos abertos.

Listaxe dos novos libros de texto

Tanto no taboleiro de anuncios do centro no que se atopan expostos, como nesta nota, xúntanse as relacións de libros de texto para o vindeiro curso.

Nota importante!

Detectado un erro na relación de libros de texto antes indicada, pasamos a indicar a súa corrección:

 • Educación Infantil de 5 anos. "Cartilla de Lectura Nº 2" o ISBN ten un erro de xeito que no canto de rematar en 45, debe rematar en 54, quedando así en "978842948054-2 Castelá".

Proceso de admisión para o curso 2012-2013

Escudo do centro

Relación de alumnado admitido e non admitido

Lexislación aplicable

 • Art. 35.1 do Decreto 30/2007, do 15 de marzo (DOG do 16 de marzo).
 • Orde do 17 de marzo 2007 (DOG do 19 de marzo).
 • Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión.
 • Resolución do resultado do sorteo das letras para os casos previstos de empates de puntuacións (letra E para o 1º apelido e O para o 2º).

Listaxes da resolución provisional

Educación Infantil
Educación primaria

Listaxes da resolución definitiva

 • Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, o consello escolar procedeu á súa resolución.
 • As únicas reclamacións presentadas afectaban só ao 4º curso de educación infantil (3 anos) polo que dos demais cursos non se publican listaxes novas dado que as listaxes provisionais publicadas pasan a ser definitivas e sen cambios.
 • 4º curso (3 anos): 09.- solicitudes admitidas
 • 4º curso (3 anos): 10.- solicitudes non admitidas

Avisos

 • No caso de Educación Infantil de 3 anos, as últimas solicitudes admitidas (postos Nº 23, 24 e 25) teñen aínda carácter de reserva por estar pendentes de confirmar o retorno das vacantes de escolarización pola quenda de Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) á quenda ordinaria; polo tanto non poden considerarse a día de hoxe como outorgadas definitivamente ata que se notifique tal asignación.
 • Contra a resolución definitiva pódese presentar reclamación ante a xefatura territorial, (Articulado do Decreto e da Orde antes citados).
 • En aplicación da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, dado que as listaxes poden conter datos que afectan á intimidade persoal ou familiar do alumnado, nelas só constará a puntuación total obtida. Na secretaría do centro educativo, estarán as listaxes nas que conste a puntuación asignada a cada alumna/o polos distintos criterios establecidos no baremo, segundo o artigo 35.1 do Decreto 30/2007. Estas listaxes poderán ser consultadas polos que teñan a condición de interesados no procedemento, de conformidade co artigo 31 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Escolarización do alumnado para o curso 2012-2013

Escudo do CEIP "Sal Lence".Escolarización do alumnado para o curso 2012-2013

Publícase nos taboleiros do colexio o proceso normativo para tramitar as solicitudes de escolarización no noso centro para o vindeiro curso 2012-2013.

Os impresos pódense recoller na secretaría do centro en horario de 9:00 a 9:50 da mañán de luns a venres. estes impresos inclúen as instruccións necesarias para a súa cumprimentación e diversas indicacións de interese. O mapa da zona de influencia dos centros públicos pode consultarse nos taboleiros do centro e nel delimítanse os enderezos postais da zona de influencia do centro así como as limítrofes.

 

Prazos

Lémbrase que coa normativa actual, o prazo de entrega de solicitudes é dende o día 1 de marzo ata o 10 abril ambos inclusive.

Documentos que aquí se achegan

Asemade xuntamos neste artigo os documentos máis salientables publicados por se serven de axuda para diversas consultas.

Admisión de alumnado para o curso 2011-2012

Premendo aqui poderá ver o listado de alumnos/as admitidos e non admitidos para o curso 2011/2012.

admisión do alumnado para o curso 2011-2012

Relación de vacantes

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Curso

Vacantes

Curso

Vacantes

4º (3 anos)

22 (3)*

0

5º (4 anos)

2

0

6º (5 anos)

0

3

2

2

4

* Postos escolares a disposición da Comisión de Escolarización para a escolarización do alumnado con necesidades específicas (Art. 15º da Orde do 17/03/2007. DOG do 19/03/2007.

Para máis información pódense consultar e descargar os seguintes documentos:

 1. Solicitude de admisión.
 2. Normas do proceso.
 3. Mapa coa zona de influencia do colexio.
Distribuir contido