Skip to Content

                              

blogue deadmin

ADMISIÓN DE ALUMNADO 23-24

PARA O ALUMNNADO NOVO NO CENTRO

O procedemento pódese facer polas seguintes vias:

1- Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Reserva/Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

2- Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica:

Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave365 ou con certificado dixital, para iso deberá premer na icona verde que se atopa arriba á dereita. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Reserva/Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar a solicitude.

IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, última páxina da solicitude que pode visualizar e descargar nesta aplicación).

3- Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro: Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

SOLICITUDE ADMISIÓN(GALEGO)

SOLICITUDE ADMISIÓN(CASTELÁN)

VACANTES DO CENTRO

PRAZOS

-Presentación: Do 1 ao 22 de mrzo

- Publicación da listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido: antes do 25 de abril.

- Prazo de reclamación contra a listaxe provisional: no prazo de cinco días hábiles posteriores á resolución provisional.

-Publicación de listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido: antes do 15 de maio.

- Formalización da matrícula: Do 20 ao 30 de xuño.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE (ANEXO II)

-Anexo I Admisión.

-Orixinal ou copia cotexada do DNI do alumno/a (se o ten), e dos seus pais.

-Orixinal ou copia cotexada do Libro de Familia.

-Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos para o curso para o que solicita praza (só para alumnado de Primaria).

-Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio onde conste a custodia do menos, se é o caso.

 

MENÚ MARZO 2023

Preme na seguinte ligazón para visualizar o menú de marzo.

Entroido 2023 no CEIP Xuvencos

Esta semana vestímonos de Entroido. Desfrutaremos de diversas e divertidas actividades para toda a comunidade educativa.

 

PROGRAMA

 Programa

 

MANDAS DO MECO

 

MENÚ FEBREIRO 2023

Preme na seguinte ligazón para visualizar o menú de febreiro.

Charla informativa da Garda Civil no CEIP Xuvencos

Lembramos que o vindeiro martes 31 de xaneiro de 2023, ás 16.00 horas, terá lugar no CEIP Xuvencos unha charla informativa dirixida ás familias, por parte da Garda Civil, en colaboración coa Policía Nacional e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, dentro do Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas.

A temática da charla estará relacionada cos principais problemas actuais na infancia e adolescencia, como o acoso escolar, novas tecnoloxías, drogas e alcol, violencia de xénero, bandas xuvenís, etc.