Skip to Content

RENOVACION PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2022

O luns 7 de novembro celebrouse a primeira reunión da Xunta electoral que regulará este proceso de renovación.

         Data: 7 de novembro de 2022

         Lugar: Sala de profesorado

         Asistentes:

                          -Presidente: Xoán M. Cabo Pérez

                          -Mª del Pilar García Codesido, representante do profesorado

                          -Alberto Álvarez Escudero, representante dos pais/nais

                          -Sandra Patricia Pena Muíños, representante do persoal non docente

Orde do día:

  1. Constitución da Xunta Electoral

  2. Aprobación do calendario electoral

  3. Apertura do período de presentación de candidaturas.

Apróbase o calendario electoral, e establecese o período de presentación de candidaturas.

Reunida a Xunta Electoral do centro con data 7 de novembro de 2022, acorda aprobar o período electoral segundo segue:

 Do 10 ao 18 de novembro
  • Prazo de presentación de candidaturas aos distinso sectores. 
 21 de novembro
  • Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.
  • Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.
 28 de novembro

          VOTACIÓNS:

         -Profesorado. (Ás 18:00h)

         -Pais, nais e titores legais do alumnado. (De 14:30h a 18:00h)

 30 de novembro
  • Proclamación e publicación de candicatos/as electos/as.

Achegamos documento para a inscrición de candidaturas, que deberán entregar debidamente cumprimentado na secretaría do centro se desexan presentar a súa candidatura.

AdxuntoTamaño
candidatura .pdf101.09 KB


page | by Dr. Radut