Skip to Content

Eleccións

RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2022

Logo da votación para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR e do Claustro do centro, fánse públicas as candidaturas elexidas.

CANDIDATURAS ELEXIDAS PAIS E NAIS:

 • Blanco Bonjour, Andrea
 • Rodríguez Vázquez, María José
 • García Otero, Jesús
 • Tembra Piñeiro, Ana Isabel

CANDIDATURAS ELEXIDAS CLAUSTRO DE PROFESORADO:

 • Vidal Puga, Mª del Pilar
 • García Blanco, Mª del Carmen
 • Castro Díez, Eva
 • Fernández Fuentes, Victor Manuel
 • Signiorini Míguez, Carlos

Poden consultarse os resultados da votación no taboleiro do centro.

DIRECCIÓN

RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2022

Prezadas familias:

Unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, a XUNTA ELECTORAL do CEIP de Pedrouzos fai pública a relación de nomes das/os candidatas/os que se presentan á referida elección, segundo indicamos de seguido por orde alfabético de apelidos:

1.- García Otero, Jesús

2.- González Sánchez, Patricia

3.- Tembra Piñeiro, Ana Isabel

Segundo o establecido no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996) corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 nais/pais, dun total de 5 que debe ter o Consello Escolar. As/os outras/os representantes de nais/pais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2021 e por designación da ANPA.
O vindeiro luns 28 de novembro, en horario de 14:30 a 18:00 estará aberta a mesa electoral para a votación e elección de representantes.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Brión, 21 de novembro de 2021

O DIRECTOR DO CENTRO E
PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL

RENOVACION PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2022

O luns 7 de novembro celebrouse a primeira reunión da Xunta electoral que regulará este proceso de renovación.

         Data: 7 de novembro de 2022

         Lugar: Sala de profesorado

         Asistentes:

                          -Presidente: Xoán M. Cabo Pérez

                          -Mª del Pilar García Codesido, representante do profesorado

                          -Alberto Álvarez Escudero, representante dos pais/nais

                          -Sandra Patricia Pena Muíños, representante do persoal non docente

Orde do día:

 1. Constitución da Xunta Electoral

 2. Aprobación do calendario electoral

 3. Apertura do período de presentación de candidaturas.

Apróbase o calendario electoral, e establecese o período de presentación de candidaturas.

Reunida a Xunta Electoral do centro con data 7 de novembro de 2022, acorda aprobar o período electoral segundo segue:

 Do 10 ao 18 de novembro
 • Prazo de presentación de candidaturas aos distinso sectores. 
 21 de novembro
 • Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.
 • Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.
 28 de novembro

          VOTACIÓNS:

         -Profesorado. (Ás 18:00h)

         -Pais, nais e titores legais do alumnado. (De 14:30h a 18:00h)

 30 de novembro
 • Proclamación e publicación de candicatos/as electos/as.

Achegamos documento para a inscrición de candidaturas, que deberán entregar debidamente cumprimentado na secretaría do centro se desexan presentar a súa candidatura.

RENOVACION PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2021

Logo da votación para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR e do Claustro do centro, fánse públicas as candidaturas elexidas.

CANDIDATURAS ELEXIDAS PAIS E NAIS:

 • Blanco Bonjour, Andrea
 • Rodríguez Vázquez, María José

CANDIDATURAS ELEXIDAS CLAUSTRO DE PROFESORADO:

 • Vidal Puga, Mª del Pilar
 • García Blanco, Mª del Carmen

Poden consultarse os resultados da votación no taboleiro do centro.

DIRECCIÓN

RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2021

CANDIDATURAS NAIS/PAIS

Unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, a XUNTA ELECTORAL do CEIP Plurilingüe de Pedrouzos fai pública a relación de nomes das/os candidatas/os que se presentan á referida elección, segundo indicamos de seguido por orde alfabético de apelidos:

1.- Blanco Bonjour, Andrea

2.- Ferreiro, Ferreiro, Ramón

3.- Magariños Santiago, Berta

4.- Rodríguez Vázquez, María José

5.- Rubianes Castelo, Ana

Segundo o establecido no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996) corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 nais/pais, dun total de 5 que debe ter o Consello Escolar.

As/os outras/os representantes de nais/pais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2018 e por designación da ANPA.

Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de pais para o Consello Escolar, a campaña electoral comprenderá dende o 17 ao 22 de novembro, ambos días inclusive.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Brión, 17 de novembro de 2021

O DIRECTOR DO CENTRO E PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Resultados das eleccións para a renovación do Consello Escolar dos representantes de pais/nais e profesorado, tras as votacións realizadas o día 26 de novembro. (actas)

Eleccións dos representantes de pais/nais

Candidaturas elexidas:

 • Serrano Losada, Susana
 • Nieto Camiño, Raquel

Candidaturas suplentes:

 • Gómez Buceta, Marcos
 • Martínez Súares, Rubén
 • Sieira Nieto, Ana María

Eleccións dos representantes do profesorado

Candidaturas elexidas:

 • Bello Carrera, Mª José
 • Fernández González, Isabel

Candidaturas suplentes:

 • García Cajuso, Ana Isabel
 • García Codesido, Mª del Pilar
 • Leis Cambeiro, Manuela
 • López Martínez, Mª Esther
 • Signiorini Míguez, Carlos

Renovación Consello Escolar: Candidaturas pais/nais

 HOXE ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

De 14:30 h a 18:00h

biblioteca centro

XUNTA ELECTORAL

CANDIDATURAS PAIS/NAIS AO CONSELLO ESCOLAR 2018

 

Gómez Buceta, Marcos

 

Martínez Suárez, Rubén

Nieto Camiño, Raquel

Serrano Losada, Susana

Sieira Nieto, Ana María

Sorteo dos membros da mesa electoral dos pais/nais

Na mañán do día 20 realizouse o sorteo para os membros da mesa electoral e suplentes dos pais/nais.O sorteo foi público e tivo lugar na biblioteca do centro.

Os titulares da mesa son: D. John Rafael Blanco García, Dna. Mercedes Blanco Vázquez e D. Jesús Boo Vázquez. Como suplentes: D. Marcos Boquete Landeira e Dna. Mº del Mar Botana Miranda.

A votación será o día 26 de novembro en horario de 14:30 a 18:00h

2ª reunión Xunta Electoral (IV)

20/11/2018 14:30

Convocada a 2ª reunión da Xunta Electoral, co seguinte orde do día:

Lectura e aprobación se procede da acta da anterior xuntanza
1-Proclamación de candidaturas de pais/nais/titores/as
2-Proclamación de candidaturas do profesorado
3-Proclamación do representante da ANPA e do representante do Concello
4-Deseño e aprobación de papeletas electorais e normas para a papeleta da ANPA se así a solicitase
5-Designación de representantes pais/nais para a mesa electoral

 

 

 

Renovación parcial Consello Escolar 2018 (III)

 1ª Reunión Xunta electoral:

Hoxe martes celebrouse a primeira reunión da Xunta electoral, contituíndose, aprobando o calendario electoral e abrindo o periodo de presentación de candidatura.

Xuntamos documento para a inscripción de candidaturas, que deberán entregar debidamente cumprimentado na secretaría do centro se desexan presentar a súa candidatura.

Distribuir contido


by Dr. Radut