Skip to Content

RENOVACIÓN PARCIAL CONSELLO ESCOLAR 2021

CANDIDATURAS NAIS/PAIS

Unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, a XUNTA ELECTORAL do CEIP Plurilingüe de Pedrouzos fai pública a relación de nomes das/os candidatas/os que se presentan á referida elección, segundo indicamos de seguido por orde alfabético de apelidos:

1.- Blanco Bonjour, Andrea

2.- Ferreiro, Ferreiro, Ramón

3.- Magariños Santiago, Berta

4.- Rodríguez Vázquez, María José

5.- Rubianes Castelo, Ana

Segundo o establecido no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996) corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 nais/pais, dun total de 5 que debe ter o Consello Escolar.

As/os outras/os representantes de nais/pais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2018 e por designación da ANPA.

Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de pais para o Consello Escolar, a campaña electoral comprenderá dende o 17 ao 22 de novembro, ambos días inclusive.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Brión, 17 de novembro de 2021

O DIRECTOR DO CENTRO E PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORALpage | by Dr. Radut