Habilitacións para a docencia en centros privados

Habilitacións para a docencia en centros privados

Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Plataforma de contratación

Procedementos publicados de contratación públicos

Platega

Plataforma de teleformación galega

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Sistema Electrónico de Facturación.
SEF

Sistema Electrónico de Facturación.
CAU Soporte Cixtec 981541300

Substitutos

Xestión de substitucións

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Transporte escolar

Xestión do transporte escolar

Páginas

Dicionario

Dicionario de galego

Convivencia xestión

Xestión da convivencia nos centros educativos

Plataforma de contratación

Procedementos publicados de contratación públicos

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

auxconversa

Solicitudes de auxiliares de conversa

Contratos-programa

Programas enfocados á mellora do éxito escolar

FCT
FCT

Formación en centros de traballo

Comedores: simulación taxa

Simulador do cálculo da taxa de comedores

Xestión de comedores escolares

Xestión de comedores escolares

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Sistema Electrónico de Facturación.
SEF

Sistema Electrónico de Facturación.
CAU Soporte Cixtec 981541300

Ciclos probas

Ciclosprobas

Páginas