Listas substitutos

Listas públicas de vacantes e substitucións

Oposicións

Xestión de oposicións e tribunais

Persoal centros

Xestión de Persoal para Centros

PIALE

Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras

Plan Proxecta

Dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros

Plataforma de contratación

Procedementos publicados de contratación públicos

Platega

Plataforma de teleformación galega

Premios BACHARELATO

Premios extraordinarios de Bacharelato

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Recoñecemento médico

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Sistema Electrónico de Facturación.
SEF

Sistema Electrónico de Facturación.
CAU Soporte Cixtec 981541300

Substitutos

Xestión de substitucións

Títulos

Xestión de propostas de títulos

Transporte escolar

Xestión do transporte escolar

Páginas

Axudasle

Actividades de formación en linguas estranxeiras

Transporte escolar

Xestión do transporte escolar

DRD 2012
DRD

Documento de recollida de datos

Platega

Plataforma de teleformación galega

Premios ESO

Premios extraordinarios da ESO

Dicionario

Dicionario de galego

Plataforma de contratación

Procedementos publicados de contratación públicos

Premios FP

Xestión de premios extraordinarios de Formación Profesional

Buzón de informes

Acceso ao listado dos informes solicitados

Datos persoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Avalia

Avaliacións do sistema educativo

auxconversa

Solicitudes de auxiliares de conversa

Axudas libros

Axudas para a adquisición de libros de texto

Comedores: simulación taxa

Simulador do cálculo da taxa de comedores

Fprofe

Consulta e inscrición nas actividades

Páginas