Skip to Content

Programacións

Programacións didácticas 22-23

CURSO 2022/2023

CURSOS PARES (2º ESO, 4º ESO e 2º BACHARELATO)


Artes Plásticas

Lingua Castelá

Ciencias Naturais

Economía

Educación Física

Filosofía

Física e Química

Francés

Lingua Galega

Inglés

Latín

Matemáticas

Música

Relixión

Tecnoloxía

Xeografía e Historia

Orientación

PXA

                

1º ESO


Bioloxía e Xeoloxía

Educación Física

Ed. Plástica, Visual e Audiovisual

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Estranxeira: Inglés

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Proxecto competencial

Relixión Católica

Tecnoloxía e Dixitalización

Xeografía e Historia

2ª Lingua Estranxeira: Francés

 

 3º ESO


 

Ámbito Científico-Tecnolóxico

Ámbito Lingüístico-Social

Bioloxía e Xeoloxía

Cultura Clásica

Educación Dixital

Ed. en Valores Cívicos e Éticos

Educación Física

Ed. Plástica, Visual e Audiovisual

Física e Química

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Estranxeira: Inglés

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Música

Proxecto Competencial

Relixión Católica

Xeografía e Historia

2ª Lingua Estranxeira: Francés

 

 1º BACHARELATO


Anatomía Aplicada

Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais

Debuxo Artístico I

Debuxo Técnico I

Economía

Educación Física

Filosofía

Física e Química

Grego I

Historia do Mundo Contemporáneo

Latín I

Lingua Castelá e Literatura I

Lingua Estranxeira I: Inglés

Lingua Galega e Literatura I

Literatura Universal

Matemáticas Aplicadas ás CCSS I

Matemáticas I

Relixión Católica

Tecnoloxía e Enxeñaría I

Tecnoloxías da Información e Comunicación I

2ª Lingua Estranxeira I: Francés

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut