Skip to Content

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL

Estimadas familias:

Ante as contradicións flagrantes da Consellería de Educación, e despois de ver o que din nos medios, que é a única forma de informarnos estes días, posto que oficialmente non temos comunicación ningunha, queremos deixar claro o seguinte:

Segundo o Conselleiro, os centros temos a liberdade de organizar o curso como creamos mellor, optimizando os medios existentes, buscando espazos, facendo desdobres, utilizando mamparas ou optando polo ensino semipresencial. Todo isto é o que di o Conselleiro nos medios, nunca directamente aos institutos. Facendo caso destas indicacións, neste centro optamos por solicitar desdobres, para manter o mesmo horario que os cursos anteriores e o 100% da presencialidade, porque consideramos que desta maneira mantemos un ensino de calidade, cuns estándares de seguridade. Para iso necesitamos 5 unidades (grupos) máis dos que contamos en xullo, co protocolo anterior, e temos solicitado 4 profesores máis á Consellería. Desbotamos o uso de mamparas por ir en contra das indicacións do Ministerio de separar os alumnos a 1,5m e porque para este centro é inasumible a súa compra, dado que non temos presuposto extra. Da mesma maneira desbotamos a semipresencialidade porque a consideramos un mal menor no caso extremo de ter que pechar o centro ou algunha clase.

Queremos que quede claro que calquera outra medida, como a redución da distancia entre mesas, o uso de mamparas, a semipresencialidade, etc, é unha imposición da Consellería que teremos que acatar como funcionarios, pero non é o noso desexo nin a nosa opinión.

Cremos que é necesario manternos firmes para ter un ensino público de calidade.

O Equipo Directivo.

LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO DE LIBROS

Xa están no taboleiro interior do centro VPI as listaxes  definitivas do  fondo solidario de libros de texto.

AVISO SOBRE O COMEZO DE CURSO

Estimados membros da comunidade educativa do IES Vilar Ponte:

En xullo, atendendo ao protocolo vixente daquela, o equipo directivo traballou para deixar o curso 20/21 preparado: asignados os alumnos por aula e materia, distribuidas as horas nos departamentos, separadas as mesas e demais mobiliario nas aulas a 1m...

O 31 de Agosto, a Xunta publicou un novo protocolo, que tiraba polo chan todo o traballo feito: os alumnos tiñan que estar a 1,5m. Isto implica que as aulas reducen drasticamente a súa capacidade (pasan de 40 a escasos 18-19, e de 30 a 15...). Por tanto, houbo que recalcular o número de grupos por curso, número de profesores necesarios, retirar todo o mobiliario que non fose estrictamente necesario (houbo que desmontar a aula de música, as dúas de plástica, a biblioteca: instrumentos musicais da sala de música, sofás da biblioteca, mesas e sillas sobrantes das aulas, taquillas...).

O equipo directivo traballou incluso en sábado para poder ter todo preparado nas mellores condicións posibles. Neste momento, o centro está preparado para impartir clase cos alumnos a 1,5m. Pero agora mesmo as informacións desde Inspección educativa son contradictorias:

A día de hoxe (11 de setembro) non sabemos se vamos contar co profesorado extra necesario prometido, se vamos poder ter un grupo máis por curso ou non, se os rapaces van estar a 1,5 m ou a 1m con mamparas... Nesta situación, é MATERIALMENTE IMPOSIBLE comezar o curso nas datas previstas (16 a 18 deste mes).

Seguiremos informando.

E Equipo Directivo.

RECOLLIDA DE LIBROS 3º E 4ºESO SETEMBRO

Os libros entregaranse no salón de actos despois de recoller as notas.

Matrícula Setembro curso 2020-2021

A matrícula de Setembro para o curso que entra realizarase coas seguintes indicacións:

 

4 SETEMBRO- RECOLLIDA DE SOBRES DE MATRÍCULA XUNTO COS BOLETÍNS DE NOTAS.

7 SETEMBRO- MATRÍCULA DE 4ºESO e 2ºBAC.

8 SETEMBRO- MATRÍCULA DE 2ºESO, 3ºESO E 1ºBAC.

 

O horario de atención ao público será de 9:30 a 13:30

Información sobre a Convocatoria ABAU de Setembro

 Infromación sobre matrícula, lugares, datas e horarios das probas de ABAU que se realizarán os días 15,16 e 17 de setembro.

Enlace

Convocatoria Premios Extraordinarios Bacharelato e de ESO 2019/2020

Convocados os premios extraordinarios de bacharelato, ESO e ao rendemento académico  correspondentes ao curso 2019/2020.

Enlace á información para bacharelato.

Enlace á información para ESO

Calendario exames de Setembro

Adxuntamos a ligazón co calendario de exames de setembro, que en principio serán presenciais.

Entrega do notas:

- 2BAC: xoves 3, 10:30.

- 1BAC e todos os cursos de ESO: venres 4, 10:30.

Normas da Xunta para o curso 20/21

Adxuntamos o Protocolo da Xunta para o curso 20-21.

Aínda que non aparece explicitamente, a día de hoxe a ratio por aula (número de alumnos por aula) é de 25 alumnos para ESO e 30 para Bacharelato, sen contar os repetidores. Isto fai imposible, na maior parte dos casos, manter a distancia de 1 metro entre alumnos, co que implica o uso da mascarilla en todo momento.

LISTAXES PROVISIONAIS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Xa están no taboleiro interior do centro VPI as listaxes  provisionais do  fondo solidario de libros de texto.

CALENDARIO FINAL DE CURSO

Publicamos a continuación información sobre o remate do curso: notas, matrícula, libros, taquillas. Por favor, prestade atención ás instruccións para o 25 de xuño, onde se detallan horarios e precedementos. Igualmente, e para evitar aglomeracións, indícanse horarios para a recollida de libros de 3º e 4ºESO.

Os días de matrícula o horario de atención ao público será de 9:30 a 1:30

Enlace ao calendario 

Enlace instruccións día 25 de xuño

Recollida de libros 3º e 4º ESO

Admisión alumnado curso 20/21

Publicouse no taboleiro do centro a listaxe provisional de alumnado admitido.

 

Todas as solicitudes recibidas foron admitidas

 

Inormación de Orientación para os diferentes cursos

Debido a actual situación, o Departamento de Orientación elaborou uns boletíns con información importante de cara á elección de materias ao cambiar de curso. Pinchade no enlace para acceder.

1ºESO

2ºESO

3ºESO

4ºESO

1ºBAC

2ºBAC

Información sobre as validacións de materias do Conservatorio

Enlace con información sobre as validacións de ensinanzas de música.

Información para novos alumnos procedentes de Primaria

Enlace para acceder á información elaborada polo Departamento de Orientación.

Tarefas para o mes de Xuño de Jesús Fdez. Cal

Tarefas de 3º ESO A  , 3º ESO C:  Enlace

Tarefas de MATEMÁTICAS I , 1º BACHARELATO:  Enlace

Información para 3º ESO

Información para 1º BACHARELATO

HORARIO E NORMAS INCIO CLASES 2º BACHARELATO 26 DE MAIO

HORARIO DE ORIENTACIÓN: Mércores de 10:00 a 13:00   e  Xoves de 10:00 a 13:00

Pedir cita previa en conserxería.

HORARIO DE 2ºBAC A E 2º BACH B : Enlace

NORMAS : Enlace

O LUNS 25 NON HABERÁ CLASES PRESENCIAS DE 2º DE BACHARELATO

 

 

O venres 22 de maio ás  17:54 hs  publicáronse as instruccións da Consellería polas que se permite o regreso ás aulas. Estudaremos o protocolo sanitario que conteñen e procederemos á organización do centro para que o   martes o alumnado  de 2º de bacharelato reanude as actividade con todas as   medidas de seguridade .

 

A asistencia do alumnado de 2º de bacharelato é voluntaria, e continuarase  coa atención a distancia de todo o alumnado.

A dirección

 

Información sobre a avaliación de materias pendentes de cursos anteriores

Información por departamentos. Enlace

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS 2019_2020

 • L. CASTELÁ E LITERATURA:


 • L. GALEGA E LITERATURA

Programación Lingua Galega e literatura.


 

 • L. INGLESA

           1º ESO        2º ESO      3º ESO      PMAR2      4º ESO            1º BACH      2º BACH


 •  L. FRANCESA


 • XEOGRAFÍA E HISTORIA

1º ESO            2º ESO        2º ESO BILINGÜE         3º ESO             4º ESO      

Hª DO ARTE     Hª DO MUNDO CONTEMPORÁNEO    Hº ESPAÑA       XEOGRAFÍA


 

 • BILOXÍA E XEOLOXÍA


 • TECNOLOXÍA

 Programación 1º ESO       TEC 2º ESO              TEC 3º ESO         TEC 4º ESO      TIC 4º ESO 

 • FÍSICA E QUÍMICA

 2º ESO     3º ESO     PMAR2     4º ESO   CAAP  1º BACH     FÍSICA 2º BACH   QUÍMICA 2º BAHC


 • MATEMÁTICAS

Programación Matemáticas


 

 •  FILOSOFÍA

Programación Filosofía


 

 • ECONOMÍA

4º ESO         IAAE      1º BACH      ECONOMÍA DA EMPRESA

 • LATÍN

 CULTURA CLÁSICA         4º  ESO        1º BACH        2º BACH

 • GREGO


 • MÚSICA

Programación de Música


 

 • EDUCACIÓN FÍSICA


 • EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL


 • RELIXIÓN

Programación de Relixión

 

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

 

 • O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día  20 de maio e rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído

Anexos I e II

Enlace á  información

IES VILAR PONTE

Os nosos edificios: Edif 1 e Edif 2

INFORMACIÓN CORONAVIRUS

INFORMACIÓN 16/3/20:

-  Durante a suspensión das clases o centro permanecerá pechado para toda a comunidade educativa. 

- A comunicación  farase a través das seguintes canles:

Tfno:683238834 

Correo electrónico: ies.vilar.ponte@edu.xunta.es

Para todas aquelas cuestións de urxencia que non se podan resolver de  forma telemática ,  atenderase con  cita previa  en horario de 10h a 13 h.

 - O prazo para admisión  do alumnado queda interrumpido e reanúdase no momento en que perda vixencia o estado de alarma.

ATENCIÓN AO ALUMNADO: A comunicación cos alumnos, alumnas,nais  e pais co profesorado  pode ser a través de E-DIXGAL, Abalar, aula vitual do instituto, teléfonos..... según estableza cada profesor.  

-Alumnado de 1º e 2º de ESO:  Estade  pendentes dos novos contidos que aparezan en EDIXGAL e a información desta  páxina.

-Restante alumnado:   Estade atentos ás información desta páxina, e a aula virtual. O  profesorado está organizando e decidindo a forma de contactar con vos.

 

Enlace á INFORMACIÓN DO PROFESORADO: (Actualizada 31/3/2020)

  INSTRUCIÓNS E TRABALLO PARA L. Galega de X.M. L. Hermida

Enlace a  exemplos de  exames  de MAT I  de Jesús Fdez. Cal

Resolución exame A_ parte 1

Resolución exame A _ parte 2

Resolución exame A _ parte 3

Resolución exame B

Enlace a información da App abalarMóbil para familias

  

Información 12/3/20:

      - Mañá, venres 13, só  no caso de problemas de conciliación virán as   alumnas e alumnos  ao  centro, polo que se suspenden as clases e os exames  en todos os niveis.

    - Dende o luns 16 de marzo ata luns 30   o centro permanerá pechado para o alumnado.

 - Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia  do coronavirus.   

 

 

LISTADO LIBROS DE TEXTO ESO E BACHARELATO 2020-2021

 • LISTADO DE LIBROS DE TEXTO DE ESO               CURSO 2020-21

O centro forma parte do proxecto EDIXGAL, polo que non haberá fondo solidario de libros de texto para  1º e 2º ESO

LISTADO LIBROS TEXTO  BACHARELATO

LISTADO LIBROS TEXTO  ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCION LIBROS BIBLIOTECA

Pregamos aos alumnos que teñen libros da Biblioteca do Centro en préstamo, que os devolvan en conserxería o día 25 de xuño.

Distribuir contido


by Dr. Radut