Skip to Content

Novas

Prazos e procedemento para as reclamacións das cualificacións finais no segundo curso de bacharelato ou da decisión de titulación. Curso 23/24

Calendario final 

1. A sesión de avaliación final do segundo curso de bacharelato será o día 15 de maio de 2024.
2. As datas das probas da ABAU son:
     − Convocatoria ordinaria: 4, 5 e 6 de xuño de 2024.
     − Convocatoria extraordinaria: 2, 3 e 4 de xullo de 2024. Terceira.

Revisión no centro

1. O procedemento de revisión no centro será o establecido nos artigos 39, 40 e 41 da Orde do 26 de maio de 2023.
2. A alumna ou o alumno ou, de ser o caso, a súa nai, o seu pai ou as persoas titoras legais que non estean de acordo coas cualificacións ou decisións adoptadas na avaliación final ordinaria ou extraordinaria poderán solicitar cantas aclaracións consideren precisas á persoa titora ou ao profesorado, de acordo co procedemento establecido nas normas de organización, funcionamento e convivencia do centro.
3. No caso de que persista o desacordo, poderán solicitar por escrito á dirección do centro a revisión da devandita cualificación ou decisión. Para estes efectos, os prazos para solicitar a dita revisión en cada unha das convocatorias serán:
     − Convocatoria ordinaria: os días 20 e 21 de maio de 2024.
     − Convocatoria extraordinaria: os días 17 e 18 de xuño de 2024.

Reclamación ante a Xefatura Territorial

1. O procedemento de reclamación ante a Xefatura Territorial será o establecido nos artigos 42 e 43 da Orde do 26 de maio de 2023.
2. Se tras o procedemento de revisión no centro persiste o desacordo coa cualificación final dunha materia e/ou coa decisión sobre a titulación, o alumnado ou, de ser o caso, a súa nai, o seu pai ou as persoas titoras legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente unha reclamación ante a Xefatura Territorial. Os prazos 
para solicitar a dita reclamación en cada unha das convocatorias serán:
     − Convocatoria ordinaria: os días 23 e 24 de maio de 2024.
     − Convocatoria extraordinaria: os días 20 e 21 de xuño de 2024. 

Premios extraordinarios de bacharelato 2023-2024

 

      Iníciase o período de presentación de solicitudes para participar nos premios extraordinarios de bacharelato 2023-2024 (código de procedemento ED311A) cuxa orde de convocatoria publicouse no DOG o pasado 26 de abril.

    O prazo de presentación de solicitudes comezará hoxe, 29 de abril e rematará o día 28 de maio de 2024.
    Aquí pódese consultar un resumo das características do premio con indicacións importantes sobre como realizar a solicitude desde a aplicación de PremiosEdu ou desde a Sede electronica.
    Pode acceder á información desta convocatoria na sede electrónica da Xunta de Galicia , introducindo na caixa de busca o código de procedemento ED311A ou ben en PremiosEdu .

Stembach 2022-2024

   

      Alumnado de de 2º de bacharelato realizou a defensa dos seus proxectos de Stembach o pasado venres 12 de abril na Biblioteca do IES. Os seus proxectos de investigación correspondentes ao bienio 2022-24 foron avaliados coa máxima nota:10. Noraboa a Diego Benigno Sánchez, Adrián Ameneiros, Daniel Gómez, Marta Torres, Isabel del Real, Ana María García e Raquel Santiago.

     Esperamos que ter realizado este programa vos sirva para a formación persoal e para o voso futuro académico!

Admisón de alumnado para o curso 2024-2025. Publicación de listaxes provisionais.

       

    Hoxe, xoves 25 de abril, procedeuse á publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 2024-25.

    As listaxes están expostas no panel da entrada do IES Sofía Casanova.

    Poderase interpoñer reclamación ás listaxes ante o Consello Escolar, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Bolsas de estudo MEC para o curso 24/25

 

   Ata o 10 de mayo de 2024 ás 15 h poden solicitarse bolsas de estudo para o curso 2024/25.
    Lembramos que para solicitar as devanditas bolsas os trámites serán todos on-line.

    Poderán ser beneficiarios das distintas contías os/as alumnos/as que no ano académico 24/25 cursen: 
     Bacharelato
     Ensino Universitario
     Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados
    Formación Profesional de grao medio e de grao superior
    Ensinanzas artísticas: profesionais e superiores
    Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia
    Ensinanzas deportivas
    Estudos relixiosos superiores
    Formación Profesional de Grao Básico
                   Máis información 

Admisón de alumnado para o curso 2024-2025. Entrega de documentación.

       

    Rematado o prazo de entrega de solicitudes para a escolarización do ano académico 2024-25, informamos que aquelas persoas que solicitaron praza para o 2º,  e 4º cursos de ESO e 1º de Bacharelato deberán entregar na Secretaría,(se non o entregaron no prazo de admisión), a documentación dos criterios alegados na solicitude para proceder á baremación, xa que se presentaron máis solicitudes que prazas se ofertan.

    É preciso aportar un certificado do padrón municipal actual, con todos os membros da unidade familiar, e de ser o caso, outra documentación alegada (certificado traballo,etc).

    Prazo: desde o 21 de marzo ata o 8 de abril.

Acreditación das competencias dixitais do alumnado

 

 A Resolución do 28 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, establece as instrucións para a acreditación das competencias dixitais do alumnado de 4º ESO e 2º de Bacharelato.

     Os niveis de competencias dixitais que se acreditan son: iniciación e intermedio.

   Aquí poden consultarse os niveis de acreditación, requisitos para obter a acreditación, métodos de inscrición para as probas, calendario das probas e modelos das mesmas.

Distribuir contido


by Dr. Radut