Skip to Content

Bolsas e Axudas

Becas e axudas

Axudas para adquirir material escolar

     Ábrese o prazo para solicitar axudas para adquirir material escolar que ven regulado na Orde de 7 de maio de 2024.

 
 

      O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-Dixgal) no curso 2024/25 está EXCLUíDO da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos. O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2024 (este incluído).

 

     As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED330B-anexos I e II), accesible dende a sede electrónica da Xunta de Galicia,
     Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centro ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Premios extraordinarios de bacharelato 2023-2024

 

      Iníciase o período de presentación de solicitudes para participar nos premios extraordinarios de bacharelato 2023-2024 (código de procedemento ED311A) cuxa orde de convocatoria publicouse no DOG o pasado 26 de abril.

    O prazo de presentación de solicitudes comezará hoxe, 29 de abril e rematará o día 28 de maio de 2024.
    Aquí pódese consultar un resumo das características do premio con indicacións importantes sobre como realizar a solicitude desde a aplicación de PremiosEdu ou desde a Sede electronica.
    Pode acceder á información desta convocatoria na sede electrónica da Xunta de Galicia , introducindo na caixa de busca o código de procedemento ED311A ou ben en PremiosEdu .

Bolsas de estudo MEC para o curso 24/25

 

   Ata o 10 de mayo de 2024 ás 15 h poden solicitarse bolsas de estudo para o curso 2024/25.
    Lembramos que para solicitar as devanditas bolsas os trámites serán todos on-line.

    Poderán ser beneficiarios das distintas contías os/as alumnos/as que no ano académico 24/25 cursen: 
     Bacharelato
     Ensino Universitario
     Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados
    Formación Profesional de grao medio e de grao superior
    Ensinanzas artísticas: profesionais e superiores
    Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia
    Ensinanzas deportivas
    Estudos relixiosos superiores
    Formación Profesional de Grao Básico
                   Máis información 

Convocatoria do fondo solidario de axudas para adquirir libros de texto e material escolar. 2023.

   

    Vense de publicar a Orde do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24.

  O prazo para presentar solicitudes iniciouse o día 20/05/23 e rematará o día 21 de xuño de 2023 (este incluído).

    IMPORTANTE: Só se poderá solicitar a axuda de material xa que este centro participa na convocatoria E-dixgal en todos os niveis da ESO

    Ver información básica de requisitos, prazo de presentación de solicitudes e outros aspectos da normativa.

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico. Curso 2022/23

   

       Hoxe publicouse no DOG a Orde do 31 de marzo de 2023 pola que se convocan os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2022/23.
    O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 31 de maio de 2023 e rematará o día 30 de xuño de 2023.
    As solicitudes de participación presentaranse preferiblemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática «PremiosEdu» , accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia,  ou directamente desde a propia aplicación «PremiosEdu». código de procedemento ED311D.

    A celebración da proba terá lugar o día 6 de setembro de 2023.

Convocatoria premios extraordinarios de bachaletato. Curso 2022-2023

   

     O 3 de abril, publicouse no DOG a Orde do 20 de marzo de 2023 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2022-2023.

    O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 26 de abril de 2023 e rematará o día 25 de maio de 2023.

    Pode acceder a máis información desta convocatoria na sede electrónica da Xunta de Galicia , introducindo na caixa de busca o código de procedemento ED311A.

Información sobre a convocatoria de Bolsas para o vindeiro curso 2023/24

   

    No día de hoxe, ábrese o prazo para a solicitude de bolsas de estudo do curso 2023/24.
    Lembramos que para solicitar as devanditas bolsas os trámites serán todos on-line.

    Poderán ser beneficiarios das distintas contías os/as alumnos/as que no ano académico 23/24 cursen: 
     Bacharelato
     Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados
    Formación Profesional de grao medio e de grao superior
    Ensinanzas artísticas: profesionais e superiores
    Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia
    Ensinanzas deportivas
    Estudos relixiosos superiores
    Formación Profesional de Grao Básico
PRAZOS: 27 de marzo ao 17 de maio de 2023                    Máis información 

Ampliación da axuda para adquirir material escolar

   

    Na resolución do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022, establécese que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€.
    As familias poden recoller o vale de 25€ no centro a partir do luns día 17 de outubro.

Distribuir contido


by Dr. Radut