Skip to Content

Libros de texto 3º de ESO. Curso 2020-2021

LIBROS DE TEXTO DE 3º E.S.O. - CURSO 2020-2021

Materias.
Textos.
Lingua galega e literatura
Os libros de lectura e/ou exercicios precisaranse ao comezo das clases.
Lingua Galega e Literatura
Autores: C. Díaz Núñez/M. Seixo Pastor
Editorial: Anaya
ISBN: 978-84-678-5332-2
Lingua castelá e literatura Lengua Castellana y Literatura  Serie Comenta
ISBN: 978-84-680-3657-1
Edit: Santillana
Inglés
Nota: O Workbook quedará a xuizo do profesor unha vez empezado o curso.
Real English ESO 3
Libro de texto : ISBN: 978-9963-48-227-6
Workbook : ISBN : 978-9963-48-228-3Edit. Burlington Books
Autor: Linda Marks e outro
Francés

Promenade français 3º ESO
ISBN: 978-84-675-7799-0
Edit: S.M.
Libro de exercicios correspondente ISBN: 978-84-675-7801-0
Xeografía e Historia Xeografía e Histoia 3º ESO.
ISBN: 978-84-9972-415-7
Obradoiro Santillana. Saber Facer. 2015

Matemática Académica
(Non mercar ata falar co profesor)

3ºESO Matemáticas Académicas   
ISBN 978-84-678-5213-4   
Edit. Anaya
Matemática Aplicada
(Non mercar ata falar co profesor)
3ºESO Matemáticas Aplicadas
ISBN 978-84-678-5216-5  
Ed. Anaya
Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía. Saber Facer.(galego)
ISBN: 978-84-9972-417-1
Edit: Obradoiro - Santillana- 2015
Física e Química Física y Química 3º ESO
ISBN:978-84-683-2112-7
Edit. Edebé 
Educación Plástica e Visual Non hai libro de texto oficial.
Tecnoloxía Tecnología Materiales II, Proyecto Saber Hacer Edt Santillana ISBN: 9788468030418 
Tecnología Electricidad, Proyecto Saber Hacer Edt Santillana ISBN: 9788468028262
Tecnología Electrónica, Proyecto Saber Hacer Edt Santillana ISBN: 9788468028347
Música Música 3 (castelán)
ISBN: 978-84-9737-156-8
Edit: Galinova
Autor: Michael Raul Berg e outros
Valores éticos "Valores éticos"  (en galego)
Autor: X. Martí Orriols e C. Prestel Alfonso.
Edit: Vicens Vives.
ISBN: 978-84-682-3236-2
Cultura Clásica Non hai libro de texto oficial.

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS DE ARTES PLÁSTICAS E DEBUXO 3º ESO

  • Juego de escuadra y cartabón (con los bordes en ángulo recto, sin bisel)
  • Lápiz de dureza media (HB, H, 2H), o portaminas equivalente.
  • Compás (para usar con mina de lápiz).
  • Transportador de ángulos.
  • Caja pequeña de lápices de colores.

MATERIAIS DIDÁCTICOS MÚSICA

É obrigatoria para o alumnado de música unha frauta escolar individual

Nota. Durante o curso 20/21, seguindo as instruccións sanitarias motivadas pola pandemia COVID-19, non poderá empregarse a frauta. 

  1º ESO     2º ESO     3º ESO     4º ESO  
1º Bacharelato 2º Bacharelato

 

 

 

 page | by Dr. Radut