Skip to Content

Admisión e matrícula 2020-2021

Nas seguintes ligazóns poden acceder ás ordes que regulan o proceso de admisión de alumnado para o ano académico 2020-21. No punto 9 está o impreso que deben entregar cuberto e asinado dentro do prazo establecido segundo o calendario do punto 3. De querer levar unha copia do mesmo, terana que traer. No centro non se farán copias a tal efecto.

NOTA: desde o día 3 de marzo no taboleiro do vestíbulo do IES Rego de Trabe, está exposta a listaxe por orde alfabética do alumnado de centros de primaria adscritos  que pediu praza para 1º ESO. Todos os que solicitaron IES Rego de Trabe foron admitidos. A listaxe está xenerada desde a aplicación "Admisiónalumnado" da Consellería (os apelidos saen sen separación).

1. Normativa reguladora

2. Oferta de postos escolares

3. Calendario admisión. ATENCIÓN: DATAS MODIFICADAS POLO COVID 19 (vid arquivo 3b)

3b. Novas datas de admisión e matrícula como consecuencia do COVID 19

4. Áreas de influencia e colexios adscritos

5. Servizos complementarios

6. CRITERIOS XERAIS DE BAREMACIÓN

7. INSTRUCIÓNS PARA O PROCESO DE ADMISIÓN

8. SORTEO ANUAL DE LETRAS

9. RESOLUCIÓN DO SORTEO ANUAL DE LETRAS

10. SOLICITUDE DE ADMISIÓN  

11. PUBLICACIÓN LISTAXES PROVISIONAIS DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (PENDENTE)

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

Exite un prazo de reclamación

 12. LISTAXES DEFINITIVAS ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2020-2021 (PENDENTE)

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1ºBACH 

2º BACH

 

NOTA: Contra estas listaxes cabe interpoñer recurso de alzadapage | by Dr. Radut