Skip to Content

Info Probas Libres Bacharelato

Información sobre a realización das Probas Libres para a obtención do título de Bacharelato.

Info Probas Libres Bacharelato

Mano escribiendo en un papel con un bolígrafo Foto gratis

Modalidade

  • As Probas Libres para Persoas Adultas realízanse en Modalidade Presencial nalgún dos centros indicados na resolución correspondente.

Requisitos de Acceso

  1. Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano en que se realiza a proba.
  2. Non estar en posesión do título de bacharel ou calquera outro equivalente a efectos académicos.
  3. Non estar nin ter estado matriculado/a no curso actual nas ensinanzas de bacharelato.

O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

Organización

As Probas Libres desenvólvense en dúas modalidades.

  • Ciencias
  • Humanidade e Ciencias sociais.

A proba constará de dous exercicios:

  • 1º Exercicio [Comúns]:  5 horas e 30 minutos.

1ª Parte

Lingua Galega e Literatura I e II.

2ª Parte

Lingua Castelá e Literatura I e II.

3ª Parte

Primeira Lingua Estranxeira I e II (inglés ou francés).

4ª Parte

Filosofía e Historia de España.

 

  • Descanso: 2 horas.

 

  • 2º Exercicio [Específicas]: 3 horas e 30 minutos.

Ciencias

Humanidades e Ciencias Sociais

Humanidades

Ciencias Sociais

1ª Parte

Matemáticas I e II.

Latín I e II.

Matem. Aplicadas I e II.

2ª Parte

[escóllese 1 opción]

- Física e Química e Física.

- Física e Química e Química.

- Debuxo Técnico I e II.

- Economía e Economía da Empresa.

- Hist. Mundo Contemp. e Xeografía.

- Grego I e II.

3ª Parte

[escóllese 1 opción]

- Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía.

- Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía.

- Literatura Universal.

- Historia da Filosofía-

 

Duración

Os exames de cada un dos tres ámbitos realízanse ao longo dun mesmo día entre a mañá e a tarde.

Modelos de Exame

Podes consultar aquí os exames realizados outros anos.

Materiais

Podes atopar os materiais aquí.

Matrícula

A información relativa á matrícula pode atoparse no apartado correspondente da sección Trámites da web.

Distribuir contido


by Dr. Radut