Skip to Content

Pagina nueva 1

Oferta Educativa

DATAS EXAMES CONVOCATORIA SETEMBRO ESA

Estas son as datas dos exames da convocatoria extraordinaria de setembro de Educación Secundaria de Adultos/as:

ÁMBITO MÓDULO 2 MÓDULO 4 Aula  
Inglés

MARTES 1 SETEMBRO

 17:40 h

MARTES 1 SETEMBRO

 17:40 h

Aula 14
Comunicación

MARTES 1 SETEMBRO

19:20 h

MARTES 1 SETEMBRO

19:20 h

Aula 14
Social

MÉRCORES 2 SETEMBRO

17:40 h

MÉRCORES 2 SETEMBRO

17:40 h

Aula 14
Científico-Tecnolóxico

MÉRCORES 2 SETEMBRO

19:20 h

MÉRCORES 2 SETEMBRO

19:20 h

Aula 14

B1

SESIÓNS DE AVALIACIÓN: 3 de setembro ás 17:30 h.

PUBLICACIÓN NOTAS: 3 de setembro dende as 19:00 h, telematicamente por Abalar.
Para recoller o boletín de notas impreso hai que solicitalo previamente ao correo do centro: ies.pedro.floriani@edu.xunta.gal

REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS: 4 e 7 de setembro (previa cita a través do email).

MATRÍCULA 1º ESO CURSO 2020-2021

Para formalizar a matrícula para 1º de ESO, deberá entregar o impreso de matrícula cuberto e a documentación que se indica, na secretaría deste centro entre os días 1 e 3 de xullo de 10:00 a 13:00 h.

 no teléfono

886 120 413

Xúntanse instrucións e impresos.

NOVAS INSTRUCIÓNS PARA O PROCESO DE ADMISIÓN

De acordo coas instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020,

AMPLÍASE provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión de Secundaria e Bacharelato que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

RECOMÉNDASE a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes.

Máis información no portal da Consellería de Educación.

imaxe Familias e alumnado

SOLICITUDE DE RESERVA PARA ALUMNADO DE CENTROS ADSCRITOS

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2020/2021

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición:

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2020 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 17 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 29 de febreiro, debe realizarse no centro no que o/a alumno/a está matriculado/a no presente curso.

Máis información aquí.

COMEZO DAS CLASES NA SECUNDARIA DE ADULTOS/AS

O vindeiro luns 10 de febreiro ás 18:30 horas comezarán o módulo II e o módulo IV correspondentes ao segundo cuadrimestre da Educación Secundaria de Adultos (ESA).

ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA PARA OS MÓDULOS II E IV DA ESA

Entre o 8 e o vindeiro día 17 de xaneiro permanecerá aberto o prazo de inscrición e matrícula para alumnado de nova incorporación aos módulos II e IV da Educación Secundaria de Adultos.

PRAZOS DE ADMISIÓN PARA FORMACIÓN PROFESIONAL

Información xeral de admisión. Curso 2019/2020

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

Pasos a seguir para participar no proceso de admisión a ciclos:

  1. Durante os períodos de solicitude establecidos (cumprindo os requisitos de acceso), utilizar o asistente informático para xerar unha solicitude web.
  2. No caso de ser necesario, levar dentro do período establecido, a solicitude web xerada co asistente informático a validar a un centro con oferta de FP sostida con fondos públicos.
  3. Consultar as listaxes de solicitudes (provisional e definitiva) e as de adxudicación nas datas sinaladas no calendario de admisión.
  4. No caso de ter adxudicación, durante o periodo establecido matricularse ou renunciar (a renuncia so é necesaria no caso do réxime ordinario).

 

SOLICITUDE DE RESERVA DE ALUMNADO EN CENTROS ADSCRITOS

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición:

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

Máis información aquí.

INICIO DOS MÓDULOS II E IV DA ESA

O vindeiro mércores 6 de febreiro comezarán o módulo II e o módulo IV correspondentes ao segundo cuadrimestre da Educación Secundaria de Adultos (ESA).
logo adultos xunta

Oferta Educativa

 

 

 

 

 

 

ENSINANZAS IMPARTIDAS NO IES PEDRO FLORIANI  

Réxime  

 

Ordinario

Adultos

ESO

 

 

Dúas liñas (1º, 2º, 3º e 4º)

x

 

ESA M I,II e M III, IV

 

x

Bacharelatos

 

 

Ciencias e Tecnoloxía

x

 

Humanidades e Ciencias Sociais

x

 

Familia de Electricidade e electrónica

 

CM  Instalacións de telecomunicacións

x

 

Familia de Administración e finanzas

 

 

CM Xestión Administrativa

x

 

CS Administración e finanzas

x

 

Formación Profesional Básica

 

 

F. P. Básica de Servizos Administrativos

x

 

F. P. Básica de Electricidade e Electrónica

x

 

Distribuir contido


by Dr. Radut