Skip to Content

Pagina nueva 1

XUSTIFICACIÓNS AUSENCIAS ALUMNADO

 

XUSTIFICACIÓNS DE AUSENCIAS

Estimadas familias,

co fín de clarificar algunhas dúbidas en relación ás xustificacións por ausencia do  alumnado, informamos que deben entregar no centro escolar as xustificacións segundo a tipoloxía de ausencia:

 • Alumnado que se ausenta por causas relacionadas co Covid-19

(FORMULARIO XUSTIFICACIÓN AUSENCIAS COVID)

 

 • Alumnado que se ausenta por outras causas.

(FORMULARIO XUSTIFICACIÓN AUSENCIAS)

 

BOAS FESTAS

Boas Festas!

Equipo Directivo
IES Pedro Floriani

BOLBORETAS NO 25 NOVEMBRO

SOLICITUDE MÁSCARAS

PROCEDEMENTO PARA SOLICITAR ÁS MÁSCARAS PARA O ALUMNADO:

Segundo as instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.

ALUMNADO DESTINATARIO:

O alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

a) Non ten que presentar solicitude: O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

b) Ten que presentar solicitude: O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

Alumnado matriculado en educación especial.

Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%

DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN:

 • Solicitude Anexo I  e Anexo II
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.
 • En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

LUGAR E PRAZO DE ENTREGA:

DE FORMA PRESENCIAL NA SECRETARÍA DO  CENTRO ESCOLAR DO 16 AO 26 Novembro.

SAÍDA AO EXTERIOR DURANTE O PERÍODO DE RECREO PARA ALUMNADO BACHARELATO, CICLO MEDIO E CICLO SUPERIOR

Aconsellamos ler con atención o contido dos impresos:

IMPRESOS SAÍDA RECREO PARA ASINAR E ENTREGAR NA SECRETARÍA DO CENTRO

Recórdase ao alumnado que non poderán sair ata que se lle entregue o PASE DE RECREO COVID o cal deberá ser amosado, xunto co DNI, ao profesorado de garda de porta de recreo para poder sair neste período.SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE COVID-19

 

SINTOMATOLOXÍA COMPATIBLE

DEBE REALIZARSE CADA MAÑÁ A AUTOENQUISA DE SÍNTOMAS COVID-19.

Ante a aparición de polo menos un dos síntomas:

1. NON SE ACUDIRÁ AO INSTITUTO.

2. SOLICITARÁSE CONSULTA AO MÉDICO OU CENTRO DE SAÚDE

3. INFORMARÁSE AO EQUIPO COVID DO INSITUTO DO RESULTADO OU DIAGNÓSTICO

Teléfono do Instituto: 886 120 413 (Solicitarase falar cun membro do Equipo Covid)

 

 

Síntomas Compatibles co Covid-19:

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

Febre maior de 37,5ºC

Tose seca

Dificultade respiratoriaOUTROS SÍNTOMAS

Fatiga severa (cansancio)

Dor muscular

Falta de olfacto

Falta de gusto

Diarrea

DÍA DAS BIBLIOTECAS: "SEMPRE AO TEU CARÓN" E "XEOGRAFÍAS LECTORAS NA BIBLIOTECA ESCOLAR"

A edición deste ano, baixo o lema 'Bibliotecas, sempre ao teu carón' céntrase en destacar o importante papel que xogan as bibliotecas ofrecendo acceso á cultura, ao coñecemento e ao entretemento en calquera lugar e circunstancia. Trátase de poñer en valor a capacidade de seguir ofertando servizos en circunstancias tan complexas como as que estamos a vivir.

A biblioteca escolar, esa biblioteca pola que pasan todas as nenas e todos os nenos do país, a primeira biblioteca que lles aprende, tamén, a usar outras, que os pon en contacto con eses outros espazos do coñecemento e do lecer, eses lugares nos que pasan moitas cousas, que son as bibliotecas públicas, eses lugares que están sempre ao noso carón: as BIBLIOTECAS. 

XEOGRAFÍAS LECTORAS NA BIBLIOTECA ESCOLAR, quere poñer o foco nas posibilidades que ofrece a biblioteca escolar para a construción da persoa lectora a través das distintas actividades que programa e dos recursos que pon a disposición da comunidade educativa.

Cada libro que o alumnado ten a oportunidade de ler é unha ocasión para ampliar a súa imaxinación e aumentar os seus coñecementos, de aí a importancia da selección de lecturas que se pon ao seu alcance. A ilustradora encargada este ano de interpretar o lema elixido foi Bea Lema, quen nos ofrece unha imaxe evocadora deses mundos imaxinarios que a lectura pode axudar a visitar e construír.

Dende a Bilioteca do IES Pedro FLoriani queremos celebrar o Día Internacional das Bibliotecas cunha presentación sobre o lema deste ano: Xeografías Lectoras, na que asociamos nomes de cidades e libros. Esperamos que sexa inspiradora de boas lecturas. Disfrutádea!

ADIAMENTO RENOVACIÓN CONSELLOS ESCOLARES

A situación derivada do empeoramento da crise sanitaria xerada pola pandemia do COVID-19 levou ás autoridades sanitarias a ditar a Orde do 21 outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Neste contexto, coa finalidade de preservar a saúde das persoas e evitar aglomeracións, faise necesario o adiamento da convocatoria de eleccións ao consello escolar de centros docentes sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.

RESOLUCIÓN DO 22 DE OUTUBRO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL, POLA QUE SE ADÍA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DOS MEMBROS DOS CONSELLOS ESCOLARES DE CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.

RECOLLER ALUMNADO MENOR NO CENTRO ESCOLAR

Nos ficheiros adxuntos achéganse:

1.- Instrucións para recoller alumnado menor no centro escolar.

2.- Documento de autorización a familiar.

Un saúdo!!

INICIO CURSO. ASPECTOS XERAIS EN RELACIÓN AO PROTOCOLO COVID

Estimadas familias,

Contactamos convosco para poder explicarvos de xeito xeral algúns aspectos a ter en conta na nosa comunidade educativa en relación á COVID-19.

No plano comunicativo contaremos con dúas canles de información ao longo do curso 2020/2021 a través das cales poderedes obter información relativas á situación, dinámica e funcionamento do centro ao longo do curso:

 • Espazo COVID: Centralizará a información máis relevante sobre o COVID.
 • O AbalarMóbil que permite que sigades a actividade e desenvolvemento educativo das vosas fillas e fillos. De non ter aínda conta, pregámosvos que vos descarguedes a aplicación aquí

No plano sanitario é preciso que sigades as pautas marcadas no Plan de Continxencia e no Plan de Adaptación á Situación Covid-19 no Curso 2020/2021, e consultedes co centro todas as dúbidas que teñades sobre a súa aplicación. Ademais todas as familias debedes entregar cuberto e asinado, se aínda non o fixéchedes, o Documento de Declaración Responsable que podedes enviar polos vosos fillos e fillas.

No plano pedagóxico habilitaranse diversos espazos e ferramentas de traballo ao longo do presente curso no caso de que se dea de novo un período de actividade lectiva non presencial. Toda esta información centralizarase no Espazo COVID no que se inserirán:

 • As canles que empregará cada profesor/a para comunicarse e para impartir a materia ao alumnado (E-Dixgal, Aula Virtual, plataformas, correos…).
 • O profesorado que está asociado a cada grupo e que materia lle imparte.
 • A Folla de Tarefas e Contidos onde se recollerán as actividades e materia que debe realizar cada semana o alumnado.

Ademais, durante os primeiros días de clase o alumnado deberá realizar unha Enquisa de Conectividade a través dun formulario online. É moi importante que teñades en conta que nesa enquisa o alumnado deberá, entre outras cuestións, indicar:

 • Correo familiar. O alumnado deberá indicar na enquisa un correo co que o centro e/ou o profesorado, amais de Aula Virtual  ou a Web, poida poñerse en contacto coa familia do alumnado.
 • Correo do/a alumno/a. O alumnado deberá indicar na enquisa un correo co que o centro e/ou o profesorado poida contactar co alumnado por cuestións de carácter educativo ou informativo. Nesta situación débese ter en conta:
  • Para os/as menores de 14 anos as familias deberán ter control de acceso ao correo do alumnado e, ademais, deberán ser quen dea consentimento para a creación do correo, pois son os/as responsables legais do uso do mesmo por parte do/a menor perante a LOPD.
  • No caso de non ter correo deberá facilitarse o correo electrónico dunha terceira persoa (correo de enlace) que será a responsable de funcionar como ponte entre o alumnado e o profesorado para trasladar as tarefas e informacións.

Redondela, 28 de setembro de 2020

A directora: Olga Pazos Rodríguez

Distribuir contido


by Dr. Radut