Skip to Content

Axudas e bolsas

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2022/23 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos na orde que se achega como documento adxunto.

O prazo para presentar solicitudes rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído)

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros:

https://www.edu.xunta.es/ fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderá presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

CONVOCADAS AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2022

London2019

Publicada a Orde do 11 de xaneiro de 2022 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B).

  • O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.
  • A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web http://www.edu.xunta.gal/axudasle.

BOLSAS E AXUDAS PARA O CURSO 2021-2022

A partir de hoxe pódese consultar a información relativa a solicitude de bolsas e axudas para o estudo para o curso 2021-22. A información está dispoñible a través deste enlace no portal de Educación y FP do Goberno de España.

LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS/EXCLUÍDAS NO PROCEDEMENTO DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (vale para material escolar 50.-€)

O día 12 de xullo, pode consultarse no centro, en horario de 09:00 a 13:00 horas, a listaxe de solicitudes admitidas e excluídas na convocatoria de axudas para a adquisición de MATERIAL ESCOLAR.

Prazo de reclamacións: martes 13 e mércores 14 (ata as 13:00 horas)

Toda vez que o centro participa no PROXECTO DE EDUCACIÓN DIXITAL (E-DIXGAL), o alumnado queda excluído da participación no fondo solidario de libros de texto.

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021/22

Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B).

  • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

Téñase en conta que ao estar dentro do proxecto E-Dixgal para o vindeiro curso, non haberá axudas para a adquisición de libros de texto en ningún curso de Educación Secundaria.

Ver a Orde DOG 20 maio

LISTAXE PROVISIONAL FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS DE MATERIAL

Xa están publicadas no taboleiro de anuncios do centro, as listaxes provisionais das solicitudes do fondo solidario de libros de texto e axudas de material así como o período de reclamacións.

Horario de 9:00 a 13:00 horas.

Imaxe relacionada

Distribuir contido


by Dr. Radut