Skip to Content

Información, Horarios, Servizos, Mundo laboral, Materiais, Trámites

ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA CURSO 2023-2024 ESA

 Xa sabes que se es maior de 18 anos, podes graduarte en educación secundaria, con clases presenciais pola tarde no noso centro ou semipresenciais (a distancia).

No IES Pedro Floriani ofrecemos atención personalizada e seguimento diario do alumnado.

Matrícula aberta a partir do 1 de setembro. Máis información aquí.

Teléfono secretaría: 886 120 413.

Ponte en contacto con nós. Ti podes!!! Sorriso

ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA CURSO 2023-2024 ESA

PRESENTACIÓN DO CURSO 2021/2022 - EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS/AS (ESA): MÓDULOS II E IV

Novas | IES Pedro Floriani

Os Módulos II e IV do Curso 2021/2022 en Educación Secundaria de Adultos (ESA) no IES Pedro Floriani darán inicio o vindeiro luns 7 de febreiro de 2022.

LUNS 7 DE FEBREIRO

CURSO    

HORARIO

AULA

PORTA DE ENTRADA AO RECINTO ESCOLAR

MÓDULO II

19:00

E2

A

MÓDULO IV

19:30

25

A

Instrucións a seguir polo alumnado o día da presentación dos Módulos II e IV do curso 2021/2022 da ESA:

 • O alumnado acudirá ao centro á hora indicada máis arriba.
 • O alumnado entrará a través da porta de acceso A (en amarelo no plano inferior "Planta Baixa") en ringleira con distancia de 1,5 m.
 • O alumnado deberá botar xel hidroalcólico na porta de entrada do centro e subir ata o segundo andar do centro (en amarelo no plano inferior "Segunda Planta"), ata a aula que lle corresponde.
 • Para entrar na aula o alumnado deberá coller un anaco de papel impregnado no produto de limpeza e limpar a súa mesa, posteriormente botarao no lixo correspondente e limpará as mans de novo con solución hidroalcólica.
 • O/A profesor/a daralle a benvida e explicará as normas, a organización e o funcionamento do curso.
 • Unha vez rematada a presentación, o alumnado sairá pola mesma porta pola que ten o acceso.
 • O alumnado debe permanecer coa máscara posta e manterá a distancia de 1,5 metros no recinto en todo momento.Trámites

Espacio de trabajo portátil con pantalla en blanco. Foto gratis

Trámites

O alumando do I.E.S. Pedro Floriani poderá realizar diferentes trámites e operacións a través da páxina web do centro. Entre as operacións que poderá desenvolver atópanse as seguintes:

Ademais podes consultar os Prazos dos trámites do presente curso aquí.

Horarios

MÓDULO I - II

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:50

17:4017:40

18:30

ÁMBITO SOCIAL

Guille

29

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

29

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

29

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

2918:30

19:20

INGLÉS

Ana

29

ÁMBITO SOCIAL

Guille

29

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

29

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

29

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

2919:20

20:10INGLÉS

Ana

29

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

29

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

29

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

29

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

29

RECREO20:30

21:20

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

29

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

29

ÁMBITO SOCIAL

Guille

29

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

29

21:20

22:10

TITORÍA

Antonio

29

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

29


MÓDULO III - IV

 

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

16:50

17:40
17:40

18:30

ÁMBITO SOCIAL

Antonio

21

ÁMBITO SOCIAL

Antonio

21

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

21

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

2118:30

19:20

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

21

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

21

ÁMBITO SOCIAL

Antonio

21

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

21

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

2119:20

20:10

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

21

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

21

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

21

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

21

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

21

RECREO20:30

21:20

INGLÉS

Ana

21

ÁMBITO COMUNICACIÓN

Antonio

21

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO

Andrés

21

ÁMBITO SOCIAL

Antonio

21

21:20

22:10INGLÉS

Ana

21TITORÍA

Andrés

21Mundo Laboral

Emprego

Podes consultar as bolsas de emprego en Galicia, tanto no sector público como privado. Para calquera consulta que teñas non dubides en poñerte en contacto co Servizo de Orientación do centro.

Dereitos e Deberes

NORMATIVA

Ligazóns de interese a documentación onde se fixan os dereitos e deberes das persoas traballadoras.

SINDICATOS

Ligazóns de interese aos principais sindicatos de Galicia onde podes informarte sobre os teus intereses profesionais, económicos e laborais.

Servizos

Introdución

O I.E.S. Pedro Floriani conta diversos servizos pedagóxicos aos que o alumnado pode acceder para poder realizar unha construción formativa máis completa.

Orientación

Servizo de asesoramento para guiar e apoiar o desenvolvemento das persoas no plano persoal, profesional e educativo.

 • Web: http://florienta.blogspot.com/
 • Correo de contacto: orientadorafloriani@gmail.com
 • Cita: Se queres poñerte en contacto co Servizo de Orientación envía un correo co asunto “CITA ESA” ao correo de contacto. Posteriormente contactarase contigo indicándoche as pautas a seguir para realizar a consulta.

Biblioteca

Servizo de facilitación do proceso educativo, formativo e informativo da comunidade educativa que habilita espazo de estudo, reunión e organización, así como de préstamo de diverso tipo de recursos (libros, películas...).

 • Web: http://bibliofloriani.blogspot.com/
 • Correo de contacto: bibliofloriani@gmail.com
 • Solicitude de Recursos: Se queres solicitar un recurso da biblioteca debes realizar os seguintes pasos:
  • Escolle un libro entre o Catálogo da Biblioteca que podes consultar aquí.
  • Envía un correo a horadelerfloriani@gmail.com co asunto “PRÉSTAMO ESA” indicando o Título, Autoría e o Rexistro do material que queres levar en préstamo.
  • Posteriormente contactarase contigo dándoche as indicacións pertinentes sobre a situación da túa reserva.
 • Emprego de Espazo: Se queres empregar a biblioteca como espazo de estudo, xuntanza ou lectura tan só tes que entrar e escoller o teu espazo.

Normas COVID. 

 • Non se poderá empregar o espazo como lugar de xuntanza.
 • No caso de empregar a biblioteca deberás:
  • Respectar o aforo indicado na biblioteca. Non pode haber máis de 20 persoas.
  • Hixienizar as mans.
  • Anotarte na Folla de Rexistro de Usuarios/as que hai na sala indicando: Nome, Apelidos, Módulo, Número de Posto, Data e Hora na que te sentaches.
  • Limpar o teu posto antes e despois do seu uso.
  • Non se poden coller materiais da biblioteca. Se queres algún material terás que seguir os pasos indicados na “Reserva de Recursos”.

 

Normalización Lingüística

Servizo de asesoramento e información sobre os teus dereitos lingüísticos e a situación da lingua galega. Ademais podes unirte ao Equipo de Dinamización da Lingua Galega que funciona con carácter permanente do centro realizando propostas e actuacións en diversos planos co fin de promover e potenciar o uso da lingua galega.

Materiais

Laptop en mesa Foto gratis

Introdución

A educación é un proceso constante que require do cuestionamento continuo da realidade que nos rodea. Se ben cada profesor/a indicará os materiais e canles que se empreguen para o desenvolvemento da súa materia (libros, vídeos, apuntamentos...), o alumnado pode consultar calquera fonte información que lle permita contrastar e construír o seu coñecemento.

Unidades Didácticas

Ademais doutro tipo de material que facilite o/a profesor/a, as Unidades Didácticas de cada materia poden descargarse premendo aquí

Aula Virtual

O desenvolvemento didáctico contará tamén cunha Aula Virtual onde profesorado e alumnado poderán facer a construción formativa en liña.

 • Acceso á Aula Virtual premendo aquí.
 • Darse de alta na Aula Virtual premendo aquí.

Catálogo da Biblioteca

A biblioteca do centro conta cun Catálogo onde se pode consultar o fondo de materiais (libros, películas…) e a dispoñibilidade de cada un deles. Podes onsultar o Catálogo premendo aquí.

Educación de Persoas Adultas

Clase de e-learning y tecnología digital de e-book en concepto de educación con computadora pc Foto gratis

Introdución

A oferta educativa para persoas adultas en Galicia permite que as persoas maiores de idade poidan adquirir, completar ou ampliar os seus coñecementos, aptitudes e competencias que lle permitan desenvolverse profesional e persoalmente. Este ensino ten as seguintes caraterísticas:

 • É gratuíto e voluntario.
 • Ten validez académica oficial para continuar outros estudos ou para a inserción no mundo laboral.

Modalidades

 • Presencial.
  • As clases lectivas desenvólvense no centro os cinco días da semana.
  • A asistencia é obrigatoria todos os días.
 • Semipresencial.
  • As clases lectivas desenvólvense no centro un día á semana.
  • O alumnado ademais dispón de horas de titoría para consulta, asesoramento ou orientación.
  • A asistencia é o día de clase lectiva.
 • A distancia.

Oferta Educativa

 • Ensinanzas Básicas Iniciais [E.B.I.].
  • Nivel I. Impártense as destrezas básicas de lecto-escritura e cálculo (Alfabetización), ou a mellora das mesmas (Neolectores).

Equivale a unha formación ata 3º de Educación Primaria.

  • Nivel II. Enfócase ás persoas que, dominando o Nivel I, non teñen ningunha titulación académica e pretenden desenvolver algunha das seguintes opcións:
   • Participar na vida social e cultural de xeito activo.
   • Consolidar as técnicas de lecto-escritura e cálculo.
   • Acceder á Educación Secundaria para persoas Adultas.

Equivale a unha formación ata 6º de Educación Primaria.

 • Educación Secundaria para Persoas Adultas [E.S.A.].
  • Impártense os coñecementos e competencias que se desenvolven na Educación Secundaria.

Desenvólvese en 4 módulos que equivalen ao nivel correspondente da ESO.

 • Módulo I → 1º ESO.
 • Módulo II → 2º ESO.
 • Módulo III → 3º ESO.
 • Módulo IV → 4º ESO.
 • Bacharelato para Persoas Adultas.
  • Impártense os coñecementos e competencias que se desenvolven no Bacharelato.

Desenvólvese en 2 cursos como sucede no Bacharelato regular.

 • 1º de Bacharelato.
 • 2º de Bacharelato
 • Galego e Castelán para Persoas Inmigradas.
  • Impártense os coñecementos e competencias básicas para que as persoas doutros países residentes en Galicia poidan adquirir a lingua galega e/ou castelá.
 • Probas Libres.
  • Desenvólvense procesos de avaliación a través da realización de exames que permiten adquirir obter o título de:
   • Educación Secundaria.
   • Bacharelato.
   • Formación Profesional.

Centros

Pódese consultar a rede de centros nesta ligazón.

Máis información

Distribuir contido


by Dr. Radut