Skip to Content

Información

ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA CURSO 2023-2024 ESA

 Xa sabes que se es maior de 18 anos, podes graduarte en educación secundaria, con clases presenciais pola tarde no noso centro ou semipresenciais (a distancia).

No IES Pedro Floriani ofrecemos atención personalizada e seguimento diario do alumnado.

Matrícula aberta a partir do 1 de setembro. Máis información aquí.

Teléfono secretaría: 886 120 413.

Ponte en contacto con nós. Ti podes!!! Sorriso

ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA CURSO 2023-2024 ESA

Educación de Persoas Adultas

Clase de e-learning y tecnología digital de e-book en concepto de educación con computadora pc Foto gratis

Introdución

A oferta educativa para persoas adultas en Galicia permite que as persoas maiores de idade poidan adquirir, completar ou ampliar os seus coñecementos, aptitudes e competencias que lle permitan desenvolverse profesional e persoalmente. Este ensino ten as seguintes caraterísticas:

 • É gratuíto e voluntario.
 • Ten validez académica oficial para continuar outros estudos ou para a inserción no mundo laboral.

Modalidades

 • Presencial.
  • As clases lectivas desenvólvense no centro os cinco días da semana.
  • A asistencia é obrigatoria todos os días.
 • Semipresencial.
  • As clases lectivas desenvólvense no centro un día á semana.
  • O alumnado ademais dispón de horas de titoría para consulta, asesoramento ou orientación.
  • A asistencia é o día de clase lectiva.
 • A distancia.

Oferta Educativa

 • Ensinanzas Básicas Iniciais [E.B.I.].
  • Nivel I. Impártense as destrezas básicas de lecto-escritura e cálculo (Alfabetización), ou a mellora das mesmas (Neolectores).

Equivale a unha formación ata 3º de Educación Primaria.

  • Nivel II. Enfócase ás persoas que, dominando o Nivel I, non teñen ningunha titulación académica e pretenden desenvolver algunha das seguintes opcións:
   • Participar na vida social e cultural de xeito activo.
   • Consolidar as técnicas de lecto-escritura e cálculo.
   • Acceder á Educación Secundaria para persoas Adultas.

Equivale a unha formación ata 6º de Educación Primaria.

 • Educación Secundaria para Persoas Adultas [E.S.A.].
  • Impártense os coñecementos e competencias que se desenvolven na Educación Secundaria.

Desenvólvese en 4 módulos que equivalen ao nivel correspondente da ESO.

 • Módulo I → 1º ESO.
 • Módulo II → 2º ESO.
 • Módulo III → 3º ESO.
 • Módulo IV → 4º ESO.
 • Bacharelato para Persoas Adultas.
  • Impártense os coñecementos e competencias que se desenvolven no Bacharelato.

Desenvólvese en 2 cursos como sucede no Bacharelato regular.

 • 1º de Bacharelato.
 • 2º de Bacharelato
 • Galego e Castelán para Persoas Inmigradas.
  • Impártense os coñecementos e competencias básicas para que as persoas doutros países residentes en Galicia poidan adquirir a lingua galega e/ou castelá.
 • Probas Libres.
  • Desenvólvense procesos de avaliación a través da realización de exames que permiten adquirir obter o título de:
   • Educación Secundaria.
   • Bacharelato.
   • Formación Profesional.

Centros

Pódese consultar a rede de centros nesta ligazón.

Máis información

Distribuir contido


by Dr. Radut