Skip to Content

Información

Educación de Persoas Adultas

Clase de e-learning y tecnología digital de e-book en concepto de educación con computadora pc Foto gratis

Introdución

A oferta educativa para persoas adultas en Galicia permite que as persoas maiores de idade poidan adquirir, completar ou ampliar os seus coñecementos, aptitudes e competencias que lle permitan desenvolverse profesional e persoalmente. Este ensino ten as seguintes caraterísticas:

 • É gratuíto e voluntario.
 • Ten validez académica oficial para continuar outros estudos ou para a inserción no mundo laboral.

Modalidades

 • Presencial.
  • As clases lectivas desenvólvense no centro os cinco días da semana.
  • A asistencia é obrigatoria todos os días.
 • Semipresencial.
  • As clases lectivas desenvólvense no centro un día á semana.
  • O alumnado ademais dispón de horas de titoría para consulta, asesoramento ou orientación.
  • A asistencia é o día de clase lectiva.
 • A distancia.

Oferta Educativa

 • Ensinanzas Básicas Iniciais [E.B.I.].
  • Nivel I. Impártense as destrezas básicas de lecto-escritura e cálculo (Alfabetización), ou a mellora das mesmas (Neolectores).

Equivale a unha formación ata 3º de Educación Primaria.

  • Nivel II. Enfócase ás persoas que, dominando o Nivel I, non teñen ningunha titulación académica e pretenden desenvolver algunha das seguintes opcións:
   • Participar na vida social e cultural de xeito activo.
   • Consolidar as técnicas de lecto-escritura e cálculo.
   • Acceder á Educación Secundaria para persoas Adultas.

Equivale a unha formación ata 6º de Educación Primaria.

 • Educación Secundaria para Persoas Adultas [E.S.A.].
  • Impártense os coñecementos e competencias que se desenvolven na Educación Secundaria.

Desenvólvese en 4 módulos que equivalen ao nivel correspondente da ESO.

 • Módulo I → 1º ESO.
 • Módulo II → 2º ESO.
 • Módulo III → 3º ESO.
 • Módulo IV → 4º ESO.
 • Bacharelato para Persoas Adultas.
  • Impártense os coñecementos e competencias que se desenvolven no Bacharelato.

Desenvólvese en 2 cursos como sucede no Bacharelato regular.

 • 1º de Bacharelato.
 • 2º de Bacharelato
 • Galego e Castelán para Persoas Inmigradas.
  • Impártense os coñecementos e competencias básicas para que as persoas doutros países residentes en Galicia poidan adquirir a lingua galega e/ou castelá.
 • Probas Libres.
  • Desenvólvense procesos de avaliación a través da realización de exames que permiten adquirir obter o título de:
   • Educación Secundaria.
   • Bacharelato.
   • Formación Profesional.

Centros

Pódese consultar a rede de centros nesta ligazón.

Máis información

Distribuir contido


by Dr. Radut