Novidades

 

 

 

 

 INFORMACIÓN ANPA

A ANPA do IES María Soliño pon á disposición de todos os seus asociados/as o seu blog para manterse informados de todas as novas que afecten á comunidade escolar do centro. Na páxina web do centro e no apartado reservado á ANPA pode accederse ao mesmo.

Animámosvos a participar con todas as suxestións que consideredes oportunas.

Grazas.


______________________

REVISTA DA COORDINADORA GALEGA DOS ENDL.

A comunidade escolar do IES María Soliño pode achegarse ás novas da Cordinadora Galega dos ENDL a través da súa revista Ollos de auga.

Mantente informado sobre a nosa lingua!!

 

GUÍA DE LECTURAS PARA SECUNDARIA 2017-2018

Os Equipos de Dinamización da Lingua Galega propoñen unha serie de lecturas para Educación Secundaria segundo diversos niveis: 12 en adiante, 14 en adiante, 16 en adiante e familias. COMPARTE AMOR POLO NOSO clicando na imaxe.

 

 

 

______________________

 

 

HORARIO 3ª PROBA DE PENDENTES

 

Os alumnos/as con materias pendentes na ESO de cursos anteriores poden consultar o horario da 3ª proba clicando aquí. De existiren dúbidas poden consultalas nos Departamentos afectados ou na Xefatura de Estudos do centro. Prégase a máxima atención á realización destas probas.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNADO ADMISIÓN CURSO 2018-2019

  • Alumnado que presentou solicitude de admisión para 4º de ESO e 1º de Bacharelato (Listaxes Definitivas de Alumnado Admitdo e Non Admitido).
  • Alumnado que presentou solicitude de admisión para 2º Bacharelato, 3º de ESO, 2º de ESO e 1º de ESO (só existe Listaxe Definitiva de Alumnado Admitido).

Consulta das listaxes clicando aquí.


As listaxes definitivas co baremo detallado non se publícan, poden consultarse na secretaría do IES María Soliño.

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE ALUMNADO ADMISIÓN CURSO 2018-2019.

  • Alumnado que presentou solicitude de admisión para 4º de ESO e 1º de Bacharelato (Listaxes Provisonais de Alumnado Admitido e Non Admitido, ordeadas por puntuación).

O prazo de reclamación contra as listaxes provisionais vai dende o 23 ao 27 de abril.
As listaxes provisionais co baremo detallado non se publícan, podendo consultarse na secretaría do IES María Soliño.

Consulta aqui.
 

PROCESO ADMISIÓN CURSO 2018-2019

Todos os alumnos/as dos CEIPs de Aldán, O Hío e Nazaret que presentaron a reserva de praza no IES María Soliño para o curso 2018-2019 resultaron admitidos/as.

No arquivo adxunto poden atopar os interesados/as a solicitude de admisión, información pública do proceso, letras do sorteo así como a normativa autonómica que rexe o mesmo. As datas para a presentación da mencionada solicitude abrangue do 01 ao 20 de marzo de 2018, ambos incluídos. As dúbidas que se presenten poden consultarse na Secretaría do IES María Soliño.

BAREMACIÓN PROCESO ADMISIÓN


As solicitudes de praza que necesitan ser baremadas son as presentadas para 4º da ESO e 1º de BACHARELATO. O prazo para presentar a documentación acreditativa dos meritos alegados abrangue do 26 de marzo de 2018 ao 10 de abril de 2018. Tan só ten que presentar esta documentación o alumnado que solicitou praza para 4º de ESO e para 1º de bacharelato. No resto dos cursos (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO e 2º de Bacharelato) non é necesario baremar.

Para calquera dúbída póñanse en contacto coa secretaría do IES María Soliño de 9:00 a 14:00 horas.

 

AXUDAS PARA FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS ANO 2018

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 1.400 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018. Os interesados/as poden consultar toda a información relativa a estas axudas na páxina web da Consellería ou ben clicando aqui.

 

PRESENTACIÓN DO IES MARÍA SOLIÑO NOS CEIPs ADSCRITOS CURSO 2018-2019

A Comunidade Escolar pode acceder nos arquivos adxuntos á información básica tanto da oferta educativa como das principais instalacións do centro expostas nos CEIPs adscritos. O Equipo Directivo e o Departamento de Orientación están á disposición da mesma para solventar as dúbidas que poidan xurdir ao respecto.

 

ABAU E PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS CURSO 2017-2018 

A comunidade escolar do IES María Soliño pode consultar información diversa sobre a ABAU e as Probas de Acceso ao Ciclos Formativos do curso 2017-2018 na información colgada no departamento de Orientación nesta mesma páxina web ou, no seu defecto, premendo directamente aquí. As dúbidas que poidan xurdir poden consultarse coa responsable do Departamento, Camila Vidal.

 

MEDIACIÓN NA RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Os interesados/as poden consultar as directrices xerias sobre a posta en marcha da mediación de resolución de conflitos clicando aquí.

 

 

PRIMEIRA CONVOCATORIA DE MATERIAS PENDENTES CURSO 2017/2018

Os interesados/as poden consultar premendo aquí o horario dos exames da 1ª convocatoria de materias pendentes de cursos anteriores. De xurdiren dúbidas, poden poñerse en contacto coa Xefatura de Estudos ou cos Departamentos Didácticos afectados..

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO,  AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018

Adxúntanse convocatoria e solicitude do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquisición de libros e material escolar. O prazo para presentar solicitudes principia o 23 de maio e remata o 23 de xuño de 2017 (ambos os dous incluídos).

 Máis información no enlace da Consellería http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros ou na secretaría do Centro.

 

DISPOSICIÓNS NORMATIVAS ABAU

Instrucións para a realización no curso 2016/2017 da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade para o curso 2017/2018.

 ABAUAXUDAS PARA A FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2017

Convócanse axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Consulta da información oficial clicando aquí.

PROGRAMA IMPORTA

O IES Mª Soliño foi seleccionado para formar parte no proxecto IMPORTA/CLIL+-Proxectos de Movilidade de Educación escolar/Movilidade das persoas por motivos de aprendizaxe(KA1)-encadrado no programa Erasmus+en lingua portuguesa.

O proxecto IMPORTA é un consorcio entre a Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e os seguintes centros nos que se imparte lingua portuguesa: IES MªSoliño, IES de Cacheiras, IES Félix Muriel, IES de Valga, IES de Xelmírez. Co obxectivo de mellorar a competencia lingüística do profesorado de lingua portuguesa, así como o uso das TICs na aula e impulsar a creación de seccións bilingües.

O profesorado seleccionado levará a cabo as seguintes actividades:

  • Curso de formación on line en lingua portuguesa.
  • Curso estructurado de formación en Lisboa.
  • Elaboración de unidades didácticas integradas.


 

 

 

 

 

 

 Contacta con nós

 

 

 

 

   Novas anteriores