Novidades

 

 

 

 

 INFORMACIÓN ANPA

A ANPA do IES María Soliño pon á disposición de todos os seus asociados/as o seu blog para manterse informados de todas as novas que afecten á comunidade escolar do centro. Na páxina web do centro e no apartado reservado á ANPA pode accederse ao mesmo.

Animámosvos a participar con todas as suxestións que consideredes oportunas.

Grazas.

ASEMBLEA ANPA CURSO 2017-2018

A ANPA do IES MARÍA SOLIÑO convoca ás nais e pais do alumnado do centro a participar na asemblea de principio de curso que terá lugar o MARTES, 12 DE SETEMBRO DE 2017, ás 20:00 h. Agardamos a máxima asistencia e puntualidade.

______________________

REVISTA DA COORDINADORA GALEGA DOS ENDL. A comunidade escolar do IES María Soliño pode achegarse ás novas da Cordinadora Galega dos ENDL a través da súa revista Ollos de auga.

Mantente informado sobre a nosa lingua!!

______________________

 

BECAS E AXUDAS. CURSO 2017-218

Os alumnos e alumnas de bacharelato e ciclos (nivesis postobrigatorios non universitarios) poden solicitar becas e axudas para o curso 2017-2018. A información e solicitude poden consultarse no correspondente enderezo do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

 

O prazo de presentación remata o 03 de outubro de 2017

 

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNOS/AS CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

Os interesados que desexen solicitar becas e axudas para alumnos/as con necesidade específica de apoio educativo deberán entrar no seguinte enlace do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2017.html

Terán que cubrir o que se lles solicita, imprimilo e levalo ao profesional ao que acoden. Posteriormente deberán entregalo no centro.

  • O PRAZO REMATA O 28 DE SETEMBRO.

 

PRESENTACIÓN CURSO 2017-2018

Convócase a todos os alumnos/as do IES María Soliño á presentación do curso 2017-2018 que terá lugar o VENRES 15 DE SETEMBRO, de 11:30 h. a 13:00. Os autobuses do transporte escolar pasarán a recollelos polas paradas de costume.

 

SETEMBRO 2017: ENTREGA DE NOTAS, MATRÍCULA ABAU, MATRÍCULA CURSO 2017-2018

Os interesados/as poden consultar a información relativa á entrega de notas, matrícula para as ABAU (2º Bacharelato) e matrícula para o curso 2017-2018 (Bacharelato e ESO) premendo aquí.

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-218


Os interesados/as poden consultar a lista dos libros de texto para o curso 2017-218 cliclando aquí. De existiren dúbidas prégase que se poñan en contacto cos departamentos afectados.

 

 MATRÍCULA ESO E BACHARELATO CURSO 2017-2018

O alumnado con todo aprobado na avaliación ordinaria de xuño 2017 que o vindeiro curso académico 2017-2018 vaia cursar neste centro a ESO ou BACHARELATO debe matricularse na secretaría do centro antes do 10 de xullo. A título orientativo, os días de matrícula da ESO ou BACHARELATO indicados nos sobres de matrícula son os seguintes:

  • 2ª bach. 28 e 29 de xuño
  • 1º bach. 30 de xuño e 3 de xullo
  • 4º ESO 4 de xullo
  • 3º ESO 5 de xullo
  • 2º ESO 6 de xullo
  • 1º ESO 7 de xullo

A documentación que debe acompañar aos impresos ven indicada nos propios impresos de matrícula, que poden consultarse e imprimirse cliclando nos seguintes enlaces.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO,  AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2017/2018

Adxúntanse convocatoria e solicitude do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquisición de libros e material escolar. O prazo para presentar solicitudes principia o 23 de maio e remata o 23 de xuño de 2017 (ambos os dous incluídos).

 Máis información no enlace da Consellería http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros ou na secretaría do Centro.

 

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO CURSO 2016/2017

O prazo máximo para a devolución dos libros de texto do curso 2016/2017 remata o 23 de xuño de 2017, agás para o alumnado da ESO que teña algunha materia pendente e que poderá quedar co libro ata a realización do exame da convocatoria de setembro. A data máxima de entrega neste caso será o 07 de setembro de 2017.

 

 

DISPOSICIÓNS NORMATIVAS ABAU

Instrucións para a realización no curso 2016/2017 da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade para o curso 2017/2018.

 ABAUAXUDAS PARA A FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS 2017

Convócanse axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017 destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Consulta da información oficial clicando aquí.

 

 PROGRAMA IMPORTA

O IES Mª Soliño foi seleccionado para formar parte no proxecto IMPORTA/CLIL+-Proxectos de Movilidade de Educación escolar/Movilidade das persoas por motivos de aprendizaxe(KA1)-encadrado no programa Erasmus+en lingua portuguesa.

O proxecto IMPORTA é un consorcio entre a Dirección Xeral de Educación, F.P. e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e os seguintes centros nos que se imparte lingua portuguesa: IES MªSoliño, IES de Cacheiras, IES Félix Muriel, IES de Valga, IES de Xelmírez. Co obxectivo de mellorar a competencia lingüística do profesorado de lingua portuguesa, así como o uso das TICs na aula e impulsar a creación de seccións bilingües.

O profesorado seleccionado levará a cabo as seguintes actividades:

  • Curso de formación on line en lingua portuguesa.
  • Curso estructurado de formación en Lisboa.
  • Elaboración de unidades didácticas integradas.


 

 

 

 

 

 

 Contacta con nós

 

 

 

 

   Novas anteriores