Permisos e licenzas

Permisos e licenzas

Permisos e licenzas profesorado

Os interesados/as poden consultar a lexislación vixente (orde do 29 de xaneiro de 2016, DOG do 15 de febreiro) sobre a solicitude e autorización de permisos e licenzas clicando aquí.

Así mesmo ofrécense os enlaces relativos ás solicitudes e autorizacións que aparecen na mencionada orde:

Anexo 1: Solicitude para a asistencia a actividades de formación organizadas pola Consellería de Educación e O.U.

Anexo 2: Solicitude para a sistencia a actividades de formación organizadas polas universidades, sindicatos e outras organizacións.

Anexo 3: Autorización para a asistencia actividades de formación organizadas pola Consellería de Educación e O.U.

Anexo 4: Solicitude de permisos e licencias para presentar ante o Xefe territorial.

-  Anexo 5: Solicitude de permisos e licencias para presentar ante a dirección do centro.

 

Neste mesmo apartado queremos subliñar a existencia da Circular Nº2/2006 sobre Accidentes en Acto de Servizo pola que se regula o procedemento de recoñecemento de dereitos derivados de enfermidade profesional e de accidente en acto de servizo no ámbito do mutualismo xestionado por MUFACE.

Distribuir contido