Tecnoloxía

Avaliación

Premendo no apartado correspondente atoparás información sobre a forma de cualificarte que decidiu aplicar o departamento para o curso 2018/19: criterios de avaliación, procedementos de avaliación e indicadores de logro dos estándares de aprendizaxe que se van esixir en cada materia e curso.

  • Criterios ESO (Tecnoloxía 2º, 3º e 4º; TIC 4º)
  • Criterios Bacharelato (APTIC 1º, Tecn. Ind. I 1º, TIC 1º; Electrotécnia 2º, Imaxe e Son 2º, Tecn. Ind. II 2º, TIC, 2º)

 

Distribuir contido