Linguas clásicas, Latín, Grego

Avaliación

No seguinte arquivo adxunto pódese consultar información sobre a forma de cualificar que decidiu aplicar o departamento no curso 2016/17 (criterios de avaliación, procedementos de avaliación e contidos mínimos que se van esixir en cada materia e curso) así como a Programación didáctica do curso. Así mesmo están incluídos a Programación e criterios de avaliación da materia Investigación e Tratamento da Información para 1ª da ESO asignada a este departamento de Latín.

Programación didáctica e criterios de avaliación 2016/17.

Avaliación

No seguinte arquivo adxunto atoparás información sobre a forma de cualificarte que decidiu aplicar o departamento: criterios de avaliación, procedementos de avaliación e contidos mínimos que se van esixir en cada materia e curso. 

Na Biblioteca e na Xefatura de Estudos podes consultar unha publicación impresa coa información relativa á avaliación de todos os departamentos e materias.

Distribuir contido