Documentos

PEC

Na sesión do Consello Escolar, celebrado o luns 09/04/2018, foi aprobado o Proxecto Educativo de Centro (PEC) do IES María Soliño. Pode consultarse o mesmo clicando aquí.

Plano anual 2018-2019

A Comunidade Escolar do IES María Soliño pode consultar o Plano anual do centro para o curso 2018-2019 premendo aqui.

Plan Lector

Podedes todos/as consultar o Plan Lector vixente no centro no arquivo adxunto.

Plan de convivencia

O Plan de Convivencia foi elaborado durante os cursos 2007-2008 e 2008-2009 e aprobado polo Consello Escolar en xuño de 2009. comezará a aplicarse no curso 2009-10.

Podes velo no arquivo adxunto.

Criterios de promoción e titulación en ESO

O día 20 de maio de 2008 a Comisión de Coordinación Pedagóxica aprobou os criterios de promoción e titulación en ESO, que rexerán xa a partir de xuño para todos os curso da etapa. Estes criterios son unicamente unha simplificación ou aclaración do regulado pola Consellería de Educación.

Nos documentos adxuntos podes consultar o texto deses criterios e a orde pola que se regula a avaliación na Educación Secundaria Obrigatoria

Autoprotección

 Durante o curso 2006-2007 elaborouse o Plano de autoprotección do noso instituto; neste documento recóllense as características do centro, os planos de evacuación, os protocolos de actuación en caso de emerxencia e as recomendacións de seguridade para as persoas, mobiliario e edificios do centro. Podes descargar a versión completa dese plano (arquivo pdf de 8,52 Mb). Se debido aos cambios que se están producindo na localización do aloxamento das páxinas da Consellería non consegues acceder directamente podes abrir a páxina da web antiga do centro (http://centros.edu.xunta.es/iesmariasolino/webantiga)  e desde ela acceder a "Taboleiro virtual" onde atoparás ese documento.

 No curso 2007-2008 iniciamos a realización de simulacros de emerxencia con tres obxectivos principais:

  • dar a coñecer a todo o persoal do centro os itinerarios de evacuación e a forma correcta de realizala.
  • detectar posibles deficiencias que afecten á seguridade das persoas, do mobiliario ou dos edificios.
  • mentalizar a todo o persoal da necesidade de estar preparados para calquera emerxencia que poida producirse, de xeito que se minimicen os seus efectos.

Este exercicio realizarase todos os cursos escolares.

No documento adxunto atoparás o resumo das instrucións expostas nas aulas.

Proxecto lingüístico

A comunidade escolar do IES María Soliño pode consultar o Proxecto Lingüístico de Centro (PLC) aprobado polo Consello Escolar na súa última reunión no arquivo adxunto.

 

Distribuir contido