Lingua e Literatura Castelá

Criterios de avaliación e cualificación 2020-2021

Nos arquivos adxuntos pódense consultar os criterios de avaliación e cualificación que aplicará o departamento no actual curso académico.

Criterios recuperación 1ª-2ª aval. e ampliación 3º trimestre 2019-2020

Os interesados/as poden acceder aos criterios que o Departamento acordou establecer para a recuperación da 1ª e 2ª avaliación así como medidas de ampliación do 3º trimestre.

Recuperación e ampliación.

Recueración pendentes maio 020

Premendo no enlace seguinte os interesado/as poden atopar a información pertinente  sobre a convocatoria da última proba de pendentes para aliumnos/as de cursos anteriores,que este departamento acordou. As datas de celebración das probas aparecen publicadas na páxina web do centro.

Recuperación pendentes

Xiros - Altazor

 Acceso ao blog  Visita o blog xiros-altazor elaborado na materia de Literaturas Hispánicas; podes ver os traballos realizados e deixar os teus comentarios 

Avaliación

Premendo aquí  atoparás información sobre a forma de cualificarte que decidiu aplicar o departamento para o curso 2018/2019: criterios de avaliación, procedementos de avaliación e contidos mínimos que se van esixir en cada materia e curso. 

 

Distribuir contido